Datum održavanja:
Srijeda, 09.02.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Plan nabave i registar ugovora/O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

S izmjenama za planiranje nabave za nabavu roba, usluga i radova za potrebe obnove zgrada po Zakonu o obnovi!

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Aktualnosti o planiranju javne nabave za 2022. godinu

 • Izmjene pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • zakonski okvir za planiranje javne nabave
 • donošenje Plana nabave za 2022. Godinu
 • objavljivanje Plana nabave
 • specifičnost Plana nabave za zajedničku i središnju javnu nabavu
 • definiranje predmeta nabave
 • određivanje CPV oznake i bitnih rokova za planiranje
 • izmjene i dopune Plana tijekom godine
 • primjena načela transparentnosti u planiranju postupaka

    Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma

    Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave
     Pitanja i odgovori

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

     Ogledni primjeri izrade i ažuriranja Plana javne nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH)

 • ogledni primjeri planova nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)
 • ogledni primjer popunjavanja predloška na EOJN
 • ogledni primjer izmjene, brisanja i dopunjavanja plana na EOJN

    Ogledni primjer izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH

 • Ogledni primjer izrade standardnog obrasca za dodjelu ugovora na EOJN
 • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra na EOJN

    Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

      Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene Zakona o javnoj nabavi

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stalnom stručnom usavršavanju  - 8 bodova za obnavljanje certifikata javne nabave
 • ePrezentacija
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica, te središnje nabave direktno na EOJN
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.