Datum održavanja:
Petak, 18.12.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
POPUNJENO - Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN

POPUNJENO!

S izmjenama Pravilnika o planu nabave!

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

   Planiranje nabave za 2021. godinu

 • Izmjene pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • Kako odrediti predmet nabave?
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

   Izmjene Plana nabave za prethodnu 2020. godinu

 • Kad je potrebno ažurirati Plan nabave za prethodnu 2020. godinu
 • Izvješće o realizaciji Plana nabave za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 • Zakonodavni okvir
 • Objava i ažuriranje
 • ogledni primjeri na EOJN za javnu i jednostavnu nabavu

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00

   Pauza

13:00 - 16:00

     Planiranje nabave i Registar ugovora na EOJN

 • Objava novo Plana nabave za 2021. godinu na EOJN
 • Izmjene prethodnog Plana nabave za 2020. na EOJN
 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka

   Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • ePrezentacija
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica, te središnje nabave direktno na EOJN
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!