Datum održavanja:
Petak, 13.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Plan nabave za 2021. godinu, Praktikum jednostavne nabave - WEBINAR 8 bodova
Redovito usavršavanje u području javne nabave 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Izrada Plana nabave za 2021. godinu

 • Kako odrediti predmet nabave?
 • usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom
 • kad je potrebno ažurirati Plan nabave
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
 • Izvješće o realizaciji Plana nabave

    Plan nabave za 2020. - izmjene i ažuriranje

 • Kad je potrebno ažurirati Plan nabave za 2020. godinu?
 • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
 • Izvješće o realizaciji Plana nabave za revizore

   Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

    Dokumentacija o nabavi za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer dokumentacije za jednostavnu nabavu

     Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

        Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori    

Predavačica:    Karmen Meić (Grad Varaždin), Ostap Graljuk (EOJN), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn