Datum održavanja:
Srijeda, 27.05.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Otvoreni natječaji za EU fondove - zaštita okoliša - ONLINE

NE PROPUSTITE PRILIKU KORISTITI SREDSTVA EU FONDOVA

EU projekti su najsigurniji izvor sredstava za razvoj javnog i privatnog sektora. Za svakoga ima ponešto.

Koji natječaji su otvoreni za jedinice lokalnih i područnih samouprava -  JLP(R)S - gradove, općine i županije?

Trenutno su otvoreni sljedeći natječaji za područje zaštite okoliša koje mogu koristiti JLP(R)S:

Uspostava reciklažnih dvorišta

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

 

Upoznajte se sa detaljima o otvorenim natječajima za zaštitu okoliša i iskoristite priliku za prijavu projekta za korištenje sredstava iz EU fondova.

Raspored edukacije

Vrijeme: 12.30 - 14.30

 

U kotizaciju je uključeno:

  • online edukacija
  • ePrezentacija predavača
  • savjetovanje tijekom predavanja

 

Prednosti online edukacija:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci
  • sudjelovanje svih sudionika sa udaljenih lokacija
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Ispunite prijavnicu i iskoristite priliku, saznajte o mogućnostima korištenja EU fondova za zaštitu okoliša.

Nakon popunjavanja prijavnice, na vaš mail će stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Online pristup edukaciji je vrlo jednostavan, a upute šaljemo prije same edukacije. Za uključivanje u online edukaciju na raspolaganju je tehnička podrška.

Radujemo se online druženju sa vama!

Hvala!