Datum održavanja:
Utorak, 01.09.2020.  -  Srijeda, 30.09.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE i klasične edukacije
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
ONLINE i klasične edukacije u rujnu
JEDNODNEVNI TRENINZI JAVNE NABAVE - pregled po glavnim temama
 

Trening javne nabave - SPLIT I ZADAR

 

Trening javne nabave - ZAGREB

10. rujna ZAGREB - Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - 8 bodova

 

WEBINARI

01. rujna WEBINAR - Javna nabava u EU projektima -  4 boda

01. rujna WEBINAR - Revizija postupaka javne nabave u EU projektima - 4 boda

03. rujna WEBINAR - Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN - 4 boda

03. rujna WEBINAR - Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - 4 boda

04. rujna WEBINAR - Priprema i objava postupka javne nabave- 4 boda

04. rujna WEBINAR - Javno otvaranje ponuda i pregled i ocjena ponuda - 4 boda

10. rujna WEBINAR - Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - 8 bodova

10. rujna WEBINAR - Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga - 4 boda

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE