Datum održavanja:
Utorak, 01.09.2020.  -  Subota, 31.10.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE i klasične edukacije
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Edukacije u rujnu i listopadu - webinari i live klasične edukacije
TRENINZI  i RADIONICE JAVNE NABAVE - pregled po lokacijama održavanja
 
Napomena: edukacije u trajanju od 4 nastavna sata u istom danu se nadovezuju jedna na drugu, tako da u slučaju da želite 8 bodova za isti dan, možete prijaviti dvije edukacije koja se povezuju jedna iza druge.
 

 

Trening javne nabave - ZAGREB, SPLIT I ZADAR

klikni na željeni naslov

14. listopada ZAGREB - Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - 8 bodova

15. listopada ZAGREB - Aktualno o pregledu i ocjeni ponuda, novosti o ažuriranim dokumentima, poništenje postupka javne nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave - 8 bodova

15. listopada SPLITUtjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Visoki upravni sud, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - 8 bodova

16. listopada ZADAR - Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Visoki upravni sud, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - 8 bodova

 

WEBINARI ZA JAVNU NABAVU

JEDNODNEVNI WEBINARI U RUJNU

klikni na željeni naslov

11. rujna WEBINAR - Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - 8 bodova

15. rujna WEBINAR - Nove izmjene Pravilnika u javnoj nabavi, Jednostavna nabava – od internog akta do sklapanja ugovora na EOJN - 8 bodova

16. rujna WEBINAR - Priprema i objava postupka javne nabave, Javno otvaranje ponuda i pregled i ocjena ponuda - 8 bodova

17. rujna WEBINAR - ESPD zahtjev i odgovor – priprema, popunjavanje, dostava uz ponudu, pregled i ažuriranje - 8 bodova

25. rujna WEBINAR - Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu - 8 bodova

25. rujna WEBINAR - Javna nabava građevinskih radova – od projektiranja do nadzora - 8 bodova

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U LISTOPADU

15. listopada WEBINARAktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP  - 8 bodova

16. listopada WEBINAR-  eNabava - 8 bodova

16. listopada WEBINAR - Utjecaj drugih zakona na područje javne nabave, Visoki upravni sud, Dinamički sustav nabave vs. Okvirni sporazum, Projektiranje i stručni nadzor - 8 bodova

21. listopada WEBINAR - Javna nabava medicinskih proizvoda - 8 bodova

22. listopada WEBINAR - Jednostavna nabava - novi modul na EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - 8 bodova

 

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE