Datum održavanja:
Petak, 01.05.2020.  -  Petak, 31.07.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE i klasične edukacije
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
ONLINE edukacije u svibnju, lipnju i srpnju
Edukacije se održavaju ONLINE uživo - kao videokonferencije u navedenim terminima:

JEDNODNEVNI TRENINZI JAVNE NABAVE - pregled po glavnim temama

 

Javna nabava u uvjetima COVID 19

 

Jednostavna nabava

 

Priprema i provedba postupka javne nabave

 

EU projekti

 

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga

 

ESPD obrazac

 

Svaki od dvodnevnih treninga može se prijaviti i kao jednodnevni trening.

Moguće je prijaviti i samo jedan trening od ponuđenog.

Za prijavu više seminara odobrava se popust od 10%.

 

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

Napomena: moguće je prijaviti i samo jednodnevni seminar, a kojeg možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE