Datum održavanja:
Srijeda, 22.04.2020.  -  Petak, 24.04.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
TRODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 22. do 24. travnja - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Raspored predavanja

1. dan - Tehničke specifikacije, Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Kriterij za odabir ENP i zelena javna nabava

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

Pauza od 10:30 - 10:45

  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 • Određivanje tehničkih specifikacija predmeta nabave
 • Kriterij jednakovrijednost i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Gdje pronaći norme?
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?

  Kriterij za odabir gospodarskog subjekta

 • obvezne i fakultativne osnove za isključenje
 • Kriteriji sposobnosti
 • eESPD i dokazivanje tijekom postupka
 • uloga nositelja ponude i ostalih sudionika ponude - članova zajednice i podugovaratelja

   Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude - ENP

 • povezanost kriterija za odabir ponude sa predmetom nabave i uvjetima za realizaciju ugovora
 • kriteriji kvalitete i formule za bodovanje
 • kriteriji za odabir ENP kod roba, usluga i radova

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

  12:15 - 13:00  PAUZA
13:00 - 16:00

  ZELENA JAVNA NABAVA - GREEN PUBLIC PROCUREMENT - GPP

 • Ocjena nositelja i ostalih sudionika ponude s aspekta zelene javne nabave
 • zelena javna nabava za robe, usluge i radove
 • isključenje ponuditelja zbog kršenja propisa o zaštiti okoliša
 • Kriteriji za EU GPP

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

 2. dan -

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga

9:00 – 12:15

 

 

  UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBA I USLUGA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi roba i usluga (jednostavan primjer)

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00   Pauza za ručak
13:00 - 16:00

 UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI ROBA I USLUGA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora- dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 - obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 - članci 316. do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, zamjena podugovaratelja, nedostaci u realizaciji)
 • Jamstva u ugovoranju
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

3. dan:

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova

8:30 – 9:00   Registracija polaznika      

9:00 – 12:15

 

pauza od

10:30 - 10:45

  UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA
 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi radova
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00   Pauza
13:00 – 16:00   UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI RADOVA
 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o građenju
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovoranju radova
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

  Nada Gunjača (Grad Rijeka)

  Karmen Meić (Grad Varaždin)

  Zoran Turuk (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • ePrezentacija
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi roba i usluga
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
2.997,00 kn
 
 
 • 10% popusta za višednevne edukacije