Datum održavanja:
Četvrtak, 09.02.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 8 bodova za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

          Planiranje nabave

 • odabir postupka, procjenjene vrijednosti
 • količine proizvoda
 • ugovor ili okvirni sporazum ili narudžbenice
 • usklađivanje sa Financijskim planom / Proračunom naručitelja

     Izrada Dokumentacije o nabavi

    Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 • Tehničke specifikacije
 • Norme vs. tehnička sposobnost za robe, usluge i radove - primjeri
 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti

     Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

     Greške naručitelja u Dokumentaciji o nabavi

     Sukob interesa - osobita nepravilnost pri provedbi EU projekata

      Istraživanje tržišta u području javne nabave

      Učinkovitost i ekonomičnost javne nabave naručitelja

      Prekršajna odgovornost naručitelja     

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, , pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 12.45    Pauza 
12.45 - 15:45

      Pregled i ocjena ponuda

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje – primjena članka 293. ZJN-a;
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Izuzetno visoke / niske ponude?
 • Ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

     Odluka o odabiru ili odluka o poništenju

 • Greške naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Žalbe u postupcima nabave

     Obvezni i primjereni rokovi

 • ključni rokovi u provedbi otvorenog postupka javne nabave
 • osobito bitne povrede koje proizlaze iz rokova
 • komunikacija naručitelja sa gospodarskim subjektima - rokovi

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacijski materijali predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • ogledni primjer Odluke o odabiru 
 • Savjetovanje tijekom predavanja

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.