Datum održavanja:
Petak, 19.04.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

Redovito  stručno usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0116

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika  (Ograničeni broj polaznika)                                             

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Nabava IT usluga

 • IT usluge – specifičnosti javne nabave
 • Zakonski okvir za javnu nabavu IT usluga (ako postoje neki zakoni kojih se naručitelj ili ponuditelj moraju pridržavati potrebno ih je spomenuti)
 • Prvo značajno pitanje - Što naručitelj treba i kako to opisati?
 • Određivanje predmeta nabave
 • Postupci javne nabave za IT usluge
 • Kakve se  tehnologije traže, a kakve se mogu dobiti?
 • Licence na tržištu IT usluga
 • Postupci primjenjivi za nabavu IT usluga
 • Određivanje kriterija za odabir GS
 • Kriteriji za odabir ENP
 • Oslanjanje na fizičku osobu
 • Jamstva na aplikativne sustave
 • Ugovorne kazne za kašnjenja po satu

    Dinamički sustav nabave - najbolja tehnika za novo vrijeme

 • Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača
 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
  • Uspostava DSN - 1. faza Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
  • Što definirati u 1. fazi DSN?
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
  • Dokumentacija o nabavi - poziv na dostavu ponuda 
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00    Pauza 
13:00  – 16:00

     Upravljanje ugovorom u javnoj i jednostavnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora- dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 - obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 - članci 316. do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, zamjena podugovaratelja, nedostaci u realizaciji)
 • Jamstva u ugovoranju
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Materijali predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za 1. fazu DSN - poziv za dostavu Zahtjeva za sudjelovanje
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za 2. fazu DSN - poziv za dostavu ponude
 • Savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.