Datum održavanja:
Srijeda, 05.06.2019.  -  Četvrtak, 06.06.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Kako pokrenuti i voditi uspješnu eTrgovinu - digitalni marketing, društvene mreže i web stranica?
Kako pokrenuti i voditi uspješnu eTrgovinu - lipanj 2019.

Želite imati izvrsnu web stranicu uspješan web shop?

Imati uspješan web shop ne znači samo imati ga, već i pametno i efikasno upravljati njime, ali i svim elementima koji imaju direktan i indirektan utjecaj. Web shop je samo jedan od elemenata eTrgovine, te prije pokretanja bilo kojeg od prodajnih kanala treba napraviti kvalitetne analize, razraditi različite strategije i taktike, uspostaviti metrike i projekcije poslovanja, te sve mjeriti i na vrijeme reagirati.

Prijavite se na dvodnevnu edukaciju gdje ćete  dati naučiti što je važno u primjeni različitih alata i tehnika potrebnih za samostalno upravljanje web trgovinom. Teme koje ćemo obrađivati su:

 • Kako analizirati tržište i konkurenciju?
 • Kako pronaći investitora, dobavljače i proizvođače?
 • Kako formirati cijenu, te pratiti troškove i profit?
 • Kako voditi uspješan marketing; on-site i off-site?
 • Gdje i kako prodavati svoje proizvode i uslugu?
 • Koji su modeli eTrgovine?
 • Kako napraviti i pokrenuti web shop koristeći Wordpress i Woocommerce?

Način izvođenja edukacije je kombinacija predavanja, individualnog i grupnog vježbanja, diskusije i iskustvenog učenja.

Edukacija je namijenjena:

 • svima koji planiraju uskoro pokrenuti svoju internetsku prodaju ili su je već pokrenuli
 • vlasnicima malih i srednjih tvrtki, koje mogu izravno prodavati na internetu svoje proizvode ili usluge
 • voditeljima prodaje i marketinga u tvrtkama koje posluju na internetu
 • zaposlenicima u prodajnim odjelima ili komercijalistima u tvrtkama koje mogu ostvariti prodaju na internetu
 • zaposlenicima u udrugama
 • upravi MSP-a

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. dan

  eTrgovina - trendovi i neizbježna budućnost

9:15 – 9:30

Registracija polaznika i preuzimanje materijala

 9:30 - 11:00

 

 

Uvod u eTrgovinu

 • Modeli ePoslovanja
 • Digitaliziranost i penetracija interneta
 • Prednosti i mane poslovanja putem interneta
 • Preduvjeti sigurnog poslovanja
 • Zakonske regulative
 • Analize okruženja
 • Interne i eksterne analize
 • Razvoj tržišta, proizvoda i usluga
Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

11:00 - 11:15

Pauza za kavu

11:15 - 13:00

Ključni elementi pri pokretanju eTrgovine

 • Poslovni plan kao temelj - vježba
 • Namjena web stranice
 • Struktura web stranice
 • Sadržaj i veza sa SEO
 • Funkcionalnost – Izrada funkcionalne specifikacije
 • AIDA koncept
 • CTA – Call to action
 • IA – Informacijska arhitektura

Koncepti i aspekti eTrgovine

 • eCommerce kao sustav
 • eCommerce operativno
 • eCommerce kao sredstvo
 • eCommerce sales funnels
 • eCommerce marketplaces
 • Pricing – definiranje cijena
 • Sourcing – pronalazak dobavljača
 • Razvoj in-house ili outsource
 • Projektni timovi – koga angažirati
13:00 - 14:00

Light meal (lagani obrok ) i osvježenje

14:00 - 15:30

Internetska prodaja, distribucija i logistika

 • Prodajni tokovi eTrgovine
 • Up sell i cross sell
 • Robna marka i / ili proizvodnja?
 • Kako organizirati Internetsku prodaju i distribuciju?
 • Procesiranje narudžbi
 • Komuniciranje sustava
 • API – web servisi
 • Direktna isporuka ili drop ship?
 • Omnichannel retailing
 • O2O – online to offline
 • Uspostava modaliteta plaćanja

Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

2. dan

Digitalni marketing i društvene mreže

 9:30 - 11:00

 

 

Digitalni marketing globalno

 • Uvod u digitalni marketing
 • SEM – search engine marketing
 • SEO – search engine optimisation
 • SMM – social media marketing
 • Content marketing – marketing sadržaja
 • Email / newsletter marketing
 • Digital PR – digitalni odnosi s javnošću
 • Affiliate marketing
 • Loyalty i turnover koncepti

11:00 - 11:15

Pauza za kavu

11:15 - 13:00

Digitalni alati u praksi

 • Google Ads – ključni elementi
 • Kreiranje google Ads search kampanje - vježba
 • Facebook Ads – ključni elementi
 • Kreiranje Facebook ad kampanje - vježba
 • Komunikacijski kanali u službi PR i prodaje
 • Social network kanali – Facebook, , Linkedin, Twitter
 • YouTube – moć 2D i VR / 360 video u praksi
 • Dodatne komunikacijske metode – MyPRGenie, Google My Business, Bloging Forumi…
13:00 - 14:00

Light meal (lagani obrok) i osvježenje

14:00 - 15:30

Rezultati modernog poslovanja u praksi

 • Inbound marketing vs outbound marketing

Istraživanje tržišta i konkurencije

 • Kako putem interneta istražiti tržište i konkurente za 0 kn?
 • Guerrilla metode
 • Korisni (besplatni) analitički alati u praksi
 • Analiza i interpretacija rezultata

Web trgovina u praksi

 • Wordpress i Woocommerce
 • Izrada osnovne web trgovine stranice
 • Upravljanje sadržajem
  • Pronalazak i instalacija dizajna
  • Pronalazak i instalacija funkcionalnosti (plugins)
  • Integracija internetske trgovine
  • Integracija plaćanja

Predavač:

Siniša Begović, MBA, kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim eCommerce i eBusiness sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt.

Sudjelovao je u stvaranju velikog broja eProjekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te je radio kao senior konzultant na nekoliko projekata Europske Unije u regiji.

Kroz svoj radni vijek obnašao je funkcije project managera, direktora marketinga, izvršnog direktora, a na regionalnoj razini voditelja Web i eCommerce odjela, te direktora sektora eTrgovine velikih hrvatskih tvrtki.

U posljednjih nekoliko godina održao je više od 150 jednodnevnih i višednevnih treninga i radionica iz različitih područja kojima je pomogao privatnim i poslovnim subjektima u optimizaciji rješenja i nastupu na tržištima.

1999. godine diplomirao novinarstvo na FPZG u Zagrebu, 2010. magistrirao MBA; poslovno upravljanje, University of Gloucestershire, UK, te 2018. magistrirao tehnologiju i edukaciju, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, 4 knjige i 2 priručnika o ePoslovanju financiranih od strane nekoliko EU projekata.

Kotizacija: 1.760 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o usavršavanju u području eTrgovine i digitalnog marketinga
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri
 • Primjeri iz prakse
 • PRILOZI
 • Radni pribor  
 • Light meal (lagani obrok)
 • Kava i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Siniša Begović
 
Siniša Begović

Siniša Begović, MBA kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Diplomirao je novinarstvo, a nekoliko se godina kasnije usavršava na MBA postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u, te magistrira na MBA postdiplomskom studiju, University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji. Trenutno završava postdiplomski studij iz tehnologije i edukacije, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, te je autor 4 knjige i 2 vodiča o e-poslovanju sufinanciranih od strane nekoliko EU projekata. Certificirani je Adobe Web Site designer, te e-business i ecommerce CEC™ konzultant.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
p