Datum održavanja:
Četvrtak, 13.04.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Jednostavna nabava, sukob interesa, izmjene i dopune ZJN 2016 - WEBINAR 8 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 8 bodova za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

           Jednostavna nabava za 2023. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15      Interni opći akt za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar

      Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

12:15 - 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

    Sukob interesa u području javne nabave

 • zakonodavni okvir za sukob interesa u javnoj i jednostavnoj nabavi
 • ovlaštene osobe naručitelja - tko je u sukobu interesa
 • Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa
 • povezane osobe ovlaštenih predstavnika naručitelja

    Izmjene i dopune ZJN 2016

 • izmjene u području pravne zaštite
 • novi rokovi
 • utjecaj uvođenja eura na ZJN 2016
 • Izuzeća od primjene ZJN 2016
 • izmjene ugovora - članak 317. ZJN 2016

    Izmjene podzakonskih propisa u području javne nabave

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)

 • Prezentacija
 • ogledni primjer Internog akta za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja Plana nabave
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica
 • ogledni primjer Izjave o (ne) postojanju  sukoba interesa
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.