Datum održavanja:
Srijeda, 09.03.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore

Stalno stručno usavršavanje - 5 bodova za ovlaštene revizore

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova iz Osnovnih aktivnosti za ostala područja. 

Pri popunjavanju prijave obvezno je u polju „Napomena“ upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Ovlaštenim revizorima

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

       Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15      Interni opći akt za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar
 • CPV oznake u jednostavnoj nabavi

12:15 – 13:00

   Pauza

13:00 - 16:00

     Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stalnom stručnom usavršavanju  - 5 bodova za ovlaštene revizore
 • ePrezentacija
 • ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica, te provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN

Kako popuniti Obrazac - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora?

U obrascu se upisuju ostvareni bodovi na sljedeći način:

U dio A obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke 1. Pravilnika upisuje se 5 bodova za ostala područja  prema klasifikaciji u čl. 8. stavak 1. točka 3. Praivlnika.

Ovdje možete preuzeti Obrazac - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
800,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.
 
Pogledajte druge termine