Datum održavanja:
Četvrtak, 05.11.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - WEBINAR

ONLINE edukacija uživo

Želite se uključiti u sustav javne nabave i dobiti posao sa državom?

Voljeli bi saznati kako se može poslovati sa državom, sklopiti ugovor i realizirati prihod?

Ali ne znate kako se početi nadmetati, gdje se prijaviti, kako dostaviti elektroničku ponudu.

Početnik ste u javnoj nabavi i želite znati više.

Za Vas smo pripremili ovu izvrsnu radionicu gdje ćete saznati sve što je potrebno da bi bili ravnopravan partner u javnoj nabavi.

Radionica uključuje i vježbe na računalu, kako bi odmah bili spremni za dostavu ponuda za odabrane poslove.

 
Kome je namijenjena radionica?
 
Vlasnicima poduzeća, top-menadžerima, menadžerima prodaje, menadžerima računovodstva i financija, IT stručnjacima i svima koji rade na poslovima prodaje.
 

Koje su ključne koristi za sudionike?

Javna nabava za gospodarske subjekte je radionica na kojoj sudionici imaju priliku vidjeti i čuti najnovije informacije u području nadmetanja i dostave ponude za javne natječaje.

Brojnost nadmetanja i iznimno velika raspoloživa sredstva u sustavu javne nabave pružaju priliku svim gospodarskim subjektima da se nadmeću za poslove koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Sudionici će se uz pomoć računala upoznati sa tijekom radnji koje je potrebno poduzeti kako bi uspješno preuzeli tender i predali ponudu u Elektronički oglasnik javne nabave.

InHouse edukacija

Ukoliko trebate edukaciju isključivo u svezi vašeg tendera moguće je organizirati računalnu radionicu samo za vašu organizaciju. Kontaktirajte nas na eMail: info@edukacije-appa.hr

Što sudionici mogu očekivati?

Apsolutno i potpuno praktično, bez velike teorije, već primijenjena i provjerena znanja koja u praksi uspješno funkcioniraju. Polaznici ove radionice steći će ohrabrenje za nove akcije koje možda žele – ali se boje pokrenuti zbog straha od neuspjeha. Svi predavači su stručnjaci u svom području i pričaju o temi koju sami žive.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

  Vrijeme održavanja

  11:00 – 16:00

 11:00 – 13:30

pauza prema dogovoru

   Kako sudjelovati u javnim nadmetanjima (natječajima)?                             

  • EOJN (Elektronički oglasnik javne nabave)  i registracija gospodarskog subjekta kao ponuditelja
  • Preuzimanje natječajne dokumentacije i troškovnika za popunjavanje
  • Check lista za pripremu ponude

   Interaktivna radionica,  vježba na računalima pitanja i odgovori

13:30 – 14:00

  pauza
14:00 – 16:00

   Priprema i dostava ponude za javno nadmetanje

  • Elektronička ponuda - izrada i dostava na EOJN
  • Dijelovi ponude koji se dostavljaju izvan EOJN
  • ESPD obrazac – preuzimanje, popunjavanje i dostava uz ponudu

   Interaktivna radionica, vježba na računalima, pitanja i odgovori

Predavači:

  mr. Alenka Poljičak, dipl.oec.  (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

  • ePrezentacija i upute za rad
  • uvjerenje o sudjelovanju na računalnoj radionici
  • savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na eMail: info@edukacije-appa.hr

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
799,00 kn