Datum održavanja:
Petak, 15.07.2022.
Mjesto održavanja:
Gradska knjižnica, Poljana 6,
ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja - ŠIBENIK 8 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 8 bodova za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

         Otvoreni postupak javne nabave

         Aktivnosti pripreme otvorenog postupka

 • Izrada i ažuriranje Plana nabave
 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • Priprema objave Obavijesti o nadmetanju na EOJN

        Kriteriji i dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta- s praktičnim primjerima

 • Osnove za isključenje – kako primijeniti iste na pojedini postupak nabave i kojom dokumentacijom dokazujemo iste
 • Uvjeti sposobnosti – određivanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri

        Pregled i ocjena ponuda

 • Postupak pregleda i ocjene ponude
 • ESPD obrazac
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopune ponuda - članak 293. ZJN 2016
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Završetak otvorenog postupka

     Interaktivna radionica, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00

     Specifičnosti i nepravilosti kod provedbe projekata financiranih iz fondova EU 

 • ključne pogreške u dokumentaciji o nabavi vezano uz JN na EU sufinanciranim projektima
 • financijske korekcije pri provedbi javne nabave

     Registar ugovora / narudžbenica / okvirnih sporazuma

 • zakonodavni okvir za vođenje evidencije o sklopljenim ugovorima
 • izrada i ažuriranje
 • ogledni primjer izrade Registra na EOJN

     Prekršajna odgovornost naručitelja

 • prekršajna odgovornost članova povjerenstva 
 • prekršajna odgovornost čelnika

    Interaktivna radionica, ogledni primjer, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacijski materijali predavača
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
1.490,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.