Datum održavanja:
Utorak, 28.03.2023.
Mjesto održavanja:
online
10.00 - 12.00 sati
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Izrada statističkog izvještaja za javnu i jednostavnu nabavu za 2022. godinu - online radionica

Vrijeme je za pripremu i objavu Statističkog izvješća o postupcima javne i jednostavne nabave za 2022. godinu.

Izvješće se generira na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Člankom 441. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) je kao krajnji rok za objavu propisan 31. ožujka.

Nakon 31. ožujka (četvrtak) više neće biti moguće izraditi i dostaviti statističko izvješće.

Kako najlakše napraviti Statističko izvješće?

U statističkom izvješću potrebno je upisati ugovorene iznose za nabavu roba, usluga i radova tijekom 2022. godine, odnosno od 01.01. do 31.12.2022. godine.

Postoji nekoliko ključnih aktivnosti koje prethode cjelovitom postupku i objavi Statističkog izvješća:

 1. Objava Obavijesti o dodjeli ugovora /okvirnih sporazuma za postupke javne nabave
 2. Prikupljanje i obrada podataka o nabavi roba, usluga i radova koji su obuhvaćeni u troškovima naručitelja za 2021. godinu za jednostavnu nabavu  (vrijednosti nabave  od 0,00 kn pa do 200.000 kn bez PDV-aza robe i usluge, te vrijednosti nabave za radove niže od 500.000 kn bez PDV-a) prema namjeni:
  • za jednostavnu nabavu financiranu iz vlastitih izvora
  • za jednostavne nabave financirane iz EU fondova
  • za jednostavne nabave za obnovu zgrada oštećenih u potresu (prema Zakonu o obnovi)
 3. slijedi izrada / generiranje Statističkog izvješća za 2022. godinu na EOJN

Podaci o ugovorenim iznosima izražavaju se financijski u kunama i to bez PDV-a.

Statistički se odvojeno prati javna a odvojeno jednostavna nabava, pa će i priprema biti drugačija.

Tko sve dostavlja Statističko izvješće?

Statističko izvješće za 2022. godinu obvezno dostavljaju svi naručitelji koji su imali javnu i / ili jednostavnu nabavu putem ugovora / naruždbenica tijekom 2022. godine.

Dakle, statistiku izrađuju i oni naručitelji koji su imali samo jednostavnu nabavu, i to od 1,00 kn pa na više.

JAVNA NABAVA

Za sve postupke javne nabave koji su završeni i ugovoreni, potrebno je objaviti Obavijest o dodjeli ugovora / okvirnih sporazuma.

Na temelju te objave EOJN će generirati podatke o javnoj nabavi u Statističko izvješće za 2022. godinu.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Za razliku od postupaka javne nabave koji se generiraju iz informacija koje su već na neki način obuhvaćene na EOJN, jednostavnu nabavu naručitelj mora pripremiti na temelju podataka iz svog računovodstva.

Napomena: ukoliko je naručitelj koristio modul za jednostavnu nabavu na EOJN, može koristiti objavu Obavijesti o dodjeli ugovora, posredstvom koje se podaci automatski proslijede u Registar ugovora.

 

Priprema podataka za statistiku o jednostavnoj nabavi

Priprema informacija o jednostavnoj nabavi može se realizirati na više načina:

 • analizom narudžbenica ili
 • analizom ugovora za jednostavnu nabavu, ili
 • uvidom u troškove ili dobavljače iz bruto bilance i analitike dobavljača.

 

NAPOMENE:

Izvješće može samo izraditi korisnik EOJN koji ima ulogu ADMIN Naručitelja.

Do zaključno 31. ožujka mogu se mijenjati svi podaci ukoliko je nešto pogrešno uneseno.

Nakon 31. ožujka više neće biti moguće kreirati niti mijenjati Statističko izvješće.

Ne zaboravimo prekršajne odredbe !

 • da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
 • da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. članka 443. ZJN 2016.
 • da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. članka 443. ZJN 2016

Za više informacija molimo da se prijavite  za radionicu koja će se održati 28. ožujka od 10 do 12 sati. Svoje osnovne podatke molimo popunite putem obrasca koji se nalazi  desno gore (klik na Prijavnica u zelenom polju). 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
45,00 €
 
339,05 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.