Datum održavanja:
Utorak, 16.04.2024.  -  Srijeda, 17.04.2024.
Mjesto održavanja:

ONLINE
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Studija izvodljivosti s CBA analizom za velike investicijske projekte - dvodnevna online interaktivna radionica

Studija izvodljivosti s CBA analizom predstavlja analizu i procjenu potencijala investicije te pomaže u procesu donošenja odluke o ostvarenju investicije i financijskoj uspješnosti.
U obzir uzima sve koristi i nedostatke te prikazuje opravdanost realizacije velikih projekata u financijskom i ekonomskom smislu.
Dio studije izvodljivosti je CBA analiza (Cost Benefit Analysis ili analiza troškova i koristi) kojom se analiziraju i prezentiraju sve koristi i svi troškovi projekta, odnosno prikazuje se cjelokupan pozitivan i negativan utjecaj projekta u organizacijskom, financijskom, društvenom, gospodarskom te ekološkom smislu.

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora.

Organizacijski seminar predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada, pri čemu će polaznici, na temelju praktičnog primjera, imati priliku analizirati projekt i naučiti postupak izrade te se upoznati s kriterijima za donošenje kvalitetne investicijske odluke.

Radionica je namjenjena:

 • javnom i privatnom sektoru
 • JLP(R)S - gradovima, županijama, općinama 
 • vlasnicima i menadžmentu u malom i srednjem poduzetništvu
 • financijskim analitičarima
 • specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
 • potencijalnim poduzetnicima
 • poduzetnicima početnicima
 • svima koji trebaju pripremati investicijske studije / studije izvodiljivosti za sebe i kreditore
 • svima koji se pripremaju za korištenje EU fondova

 

Što ćete naučiti?

Radionica obuhvaća praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru na kojem će se obraditi svi elementi CBA analize.

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

    Prijava sudionika                                         

1. dan

9:00 – 12:15

pauza od 10.30 do 10.45

    Uvodni dio

 • Uvod u cost-benefit analizu (CBA) i studiju izvodljivosti (FS)
 • Investicijske odluke
 • Koraci potrebni za optimalnu ocjenu projekta

    Analiza društveno-ekonomskog konteksta i ciljeva

 • Analiza potražnje
 • Definiranje ciljeva projekta
  • Primjeri definiranja ciljeva različitih projekata

    Identifikacija projekta

 • Identifikacija projekta – direktni efekti i direktni mrežni efekti
 • Identifikacija projekta – indirektni efekti i indirektni mrežni efekti
 • Razina analize (lokalna, regionalna, nacionalna)
  • ogledni primjeri
12:15 - 13:00     pauza
13:00 - 15:00

        Studija predizvodljivosti i analiza alternativnih opcija

 • Kada je potrebno napraviti studiju predizvodljivosti
 • Studija izvodljivosti (Feasibility study – FS) i analiza alternativnih opcija
 • Identifikacija alternativa
  • Primjer analize alternativnih opcija

     Interaktivna radionica, vježbe

2. dan

9:00 – 12:15

pauza od 10.30 do 10.45

        Izrada CBA analize:

 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Metodologija izrade financijske i ekonomske analize
12:15 - 13:00    Pauza
13:00 - 15:00
 • Pokazatelji financijske i ekonomske analize
 • Odluka o EU financiranja
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika

   Interaktivna radionica, vježbe

 Poželjno je osnovno poznavanje Excela.

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o usavršavanju
 • Materijal predavača - tiskani materijal
 • Podloga za izračune 
 • Praktičan rad sa polaznicima na konkretnom primjeru excel formatu na kojem će se obraditi svi elementi CBA analize
 • radionica na računalima 
 • savjetovanje tijekom predavanja

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • komoditet vlastitog prostora
 • ušteda vremena i novca (nema potrebe za prijevozom i smještajem ukoliko se nalazite izvan Zagreba)
 • nema potrebe za traženjem parking mjesta
 • moguće je anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • profesionalna video produkcija
 • aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme, vizualno i zvučno, te pisanim upitom

Kako se prijaviti i sudjelovati na APPA online edukacijama - provjerite OVDJE

VIŠE PRAKSE NEGO TEORIJE!

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski. 

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala Vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
299,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.