Datum održavanja:
Četvrtak, 23.01.2020.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Procjena vrijednosti nekretnina prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina za proračunske korisnike

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka a propisan je i način na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Vlada je 21. ožujka 2019. godine donijela Uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina kojom se po prvi puta u Republici Hrvatskoj uređuju temeljna pitanja masovne procjene vrijednosti nekretnina.

Primjenjivati će se prilikom masovne procjene vrijednosti nekretnina te za procjenu vrijednosti neizgrađenih i izgrađenih zemljišta, zgrada i njihovih posebnih dijelova koje se koriste za stanovanje ili najam te za poslovne zgrade i prostore.

Uredbom je određen način utvrđivanja identifikacije nekretnina, a za osnovicu za vrednovanje nekretnina određena je tržišna vrijednost nekretnina. Procijenjene vrijednosti nekretnina koje su dobivene primjenom metode za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina predstavljaju prilagođene tržišne vrijednosti nekretnina. Određeno je da se za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina koristi metoda višestruke regresijske analize, da se modeli za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina temelje na tri pristupa vrijednosti nekretnina:

 1. troškovnoj
 2. poredbenoj i
 3. prihodovnoj.


Po ispunjenju pretpostavki iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe (kompletiranje nužnih podataka koji obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu, na temelju kojih će se provesti kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objaviti će modele za masovnu procjenu nekretnina.

Teme:

 • Zakonodavni okvir
 • Tko, kako i na temelju čega može odrediti tržišnu vrijednost nekretnina u RH?
 • Opći i posebni načini procjena vrijednosti nekretnina
 • Osnovne metode procjene nekretnina propisane ZPVN
 • Unaprjeđenje sustava eNekretnine - Cjenovni blokovi
 • Obveze JLP(R)S
 • Najčešće pogreške u izradi procjena nekretnina
 • Obveza osnivanja i uloga Procjeniteljstkih povjerenstava u JLP(R)S
 • Osnivanje Visokog procjeniteljskog povjerenstva pri MGIPU
 • Upravni nadzor MGIPU i zakonske stegovne odredbe

 

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području računovodstva
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor
 • Osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava u pauzi
 • Besplatan parking
 • Besplatno savjetovanje

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr