Datum održavanja:
Utorak, 16.02.2021.  -  Četvrtak, 18.02.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. veljače 2021. - WEBINARI
Redovito usavršavanje u području javne nabave 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

RASPORED PREDAVANJA 1. dan

Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP,

primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

          DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

           Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

        Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori    

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

         Pregled i ocjena ponuda

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

         Odluke u javnoj nabavi i završetak postupka

 • zapisnik o pregledu i ocjeni - osnova za donošenje odluke o odabiru
 • Razlozi za poništenje postupka - odluka o poništenju
  • ogledni primjer odluka

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

RASPORED PREDAVANJA - 2. dan

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                  

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

          Rješenja DKOM i Presude Visokog upravnog suda za javnu nabavu

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

 12:15 - 13:00     Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

        UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora  - dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 – obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315 .do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN
 • Raskid ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, nedostaci u realizaciji, ograničenje količina)
 • Jamstva pri ugovaranju nabave roba i usluga

        Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka

 • izmjena ugovora i dopuna jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

RASPORED PREDAVANJA - 3. dan

Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - WEBINAR 8 bodova

8:30 – 9:00

      Registracija polaznika                                       

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

         DOKUMENTACIJA O NABAVI RADOVA

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
  • ogledni primjer Dokumentacije

          UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi radova
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
  • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

    Interaktivna radionica, ogledni primjer DON i ugovora, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00    pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

          UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o građenju
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovaranju radova
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

     Interaktivna radionica,  ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:  Karmen Meić (Grad Varaždin), Nada Gunjača (Grad Rijeka), Branka Filipović (konzultant), Alenka Poljičak (APPA), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN)

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn