Datum održavanja:
Utorak, 16.03.2021.  -  Četvrtak, 18.03.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. ožujka 2021. - WEBINARI
Redovito usavršavanje u području javne nabave 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

RASPORED PREDAVANJA 1. dan

Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda  - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

      Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP
 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok

     Ostali zakoni relevantni za područje javne nabave

 • Zakon o obveznim odnosima

 

        Interaktivna radionica, ogledni primjeri,  pitanja i odgovori    

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

       Presude Visokog upravnog suda

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

      Poništenje postupaka javne nabave

 • preduvjeti za poništenje postupka
 • poništenje prije isteka roka za dostavu ponuda
 • poništenje nakon dostave ponuda

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

RASPORED PREDAVANJA - 2. dan

Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                  

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Javna nabava u EU projektima i financijske korekcije

 • Priprema i izrada EU projekta
 • Životni ciklus projekta i predviđanje izmjena
 • Aktivnosti, dinamika i troškovi projekta
 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
  • pravovremena priprema troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Faza evaluacije projektnih prijedloga i utjecaj na uspješnost projekta

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

 12:15 - 13:00     Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

        Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

        Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi

 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja – primjeri iz prakse
 • Raskid ugovora
 • Procedura zaprimanja roba, preuzimanja usluga i primopredaje radova

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

RASPORED PREDAVANJA - 3. dan

Izrada Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2020. – radionica na računalima - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

      Registracija polaznika                                       

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma

         Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave

          Statističko izvješće obveznika za javnu nabavu - prekršajna odgovornost naručitelja

    Interaktivna radionica, ogledni primjer DON i ugovora, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00    pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

         Ogledni primjeri izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH

 • Registar ugovora /narudžbenica za jednostavnu nabavu - vježba
  • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica/ugovora za jednostavnu nabavu na EOJN
  • Ogledni primjer ažuriranja registra ugovora jednostavne nabave na EOJN

         Registar ugovora i okvirnih sporazuma za javnu nabavu     

 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za javnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra ugovora javne nabave na EOJN

         Središnja i zajednička nabava kroz EOJN - vježbe

 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS

 

        Statističko izvješće obveznika za javnu nabavu

 • izrada statističkog izvješća na EOJN - vježba

     Interaktivna radionica,  ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:  Karmen Meić (Grad Varaždin), Vlasta LInić (Grad Rijeka), Kristina Zovko (Grad Zagreb), Alenka Poljičak (APPA), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN)

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn