Datum održavanja:
Srijeda, 22.03.2023.  -  Petak, 24.03.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Intenzivna škola javne nabave s aktualnim izmjenama i dopunama ZJN 2016 -  WEBINARI 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od  24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika              

1. dan

Plan nabave i Registar ugovora, O.S. i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu nabave - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

  Planiranje nabave za 2023. godinu

 • Novi plan za 2023. godinu - uvođenje EURA
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

   Izvješće o realizaciji Plana nabave za 2022. godinu za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja 

   Registar ugovora / okvirnih sporazuma / narudžbenica

 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu -  pretpostavke za unos ažuiranih podataka
 • Pravni i tehnički okvir - uvođenje EURA
 • Objava i ažuriranje

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 – 15:45

      Istraživanje tržišta u području javne nabave

 • Zašto je važno istraživanje tržišta?

      Načela javne nabave

 • učinkovitost i ekonomičnost javne nabave naručitelja

      Check lista za pripremu postupka javne nabave

 • ogledni primjer check liste

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima zakonskim i podzakonskim propisima 
 • Ogledni primjer DON
 • praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

    Pregled i ocjena - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 2022.

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda i sastavljanje zapisnika
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama iz listopada 2022.

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 – 15:45

  Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi 2016

 • izmjene u području pravne zaštite
 • novi rokovi
 • utjecaj uvođenja eura na ZJN 2016
 • Izuzeća od primjene ZJN 2016
 • izmjene ugovora - članak 317. ZJN 2016

   Izmjene podzakonskih propisa u području javne nabave

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

3. dan

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje -  WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Pravna zaštita za naručitelje i ponuditelje  

   eŽalba prema novim izmjenama ZJN 2016 - za naručitelje i ponuditelje

 • izmjene Pravilnika o eŽalbi
 • dostava eŽalbe
 • postupanje naručitelja u slučaju žalbe na Dokumentaciju o nabavi
  • sa zaustavljanjem postupka
  • bez zaustavljanja postupka
 • pravni interes za žalbu

    Vodič kroz presude  VUS i DKOM rješenja

 • greške u području kriterija za odabir gospodarskog subjekta (obvezne osnove za isključenje - nekažnjavanje i porezni dug)
 • osnove za isključenje za podugovaratelje
 • neobvezne osnove za isključenje - prethodno sudjelovanje u pripremi postupka, lažno prikrivanje činjenica
 • isključenja - uvid u registar stvarnih vlasnika
 • zamjena gospodarskih subjekata i stručnjaka
 • tehničke i stručne sposobnosti - minimalna razina, sposobnost za slične usluge, zamjena i/ ili dopuna referenci
 • pregovaranje tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • niske ponude, jamstva za ozbiljnost ponude
 • ažurirani popratni dokumenti 
 • osnovanost poništenja postupka 

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori    

12:15 – 12:45

  Pauza 

 

12:45 – 15:45

   Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi 
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Značajne izmjene cijena i utjecaj na ugovore - što su mogućnosti naručitelja?
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovaranju radova
 • Naplata jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda ( za specijaliste javne nabave)
 • materijali predavača
 • ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi
 • Savjetovanje tijekom radionice
 • ogledni primjer postupanja naručitelja u slučaju eŽalbe na DON (sa i bez zaustavljanja postupka)

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
339,00 €
 
2.554,20 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.