Datum održavanja:
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
Investicijska studija i poslovni plan

Cjelovita edukacija koja je podijeljena u dva dijela: prvi se sastoji od teoretskog dijela koji uključuje definiranje investicijskih studija, osnovne preduvjete izrade kvalitetne investicijske studije, pretpostavke tržišne opravdanosti i relevantnost, te objašnjenje svih glavnih poglavlja investicijske studije po preporukama i metodologiji HBOR-a.

Praktični dio se sastoji od primjera investicijske studije te izrade investicijske studije na primjeru putem računala – u obliku case studija i vježbi.

Kome je namijenjen  trening?

Investicijske studije i poslovni planovi obvezni su sadržaj i preduvjet svakog novog ulaganja. Trening je namijenjen:

 • Vlasnicima poslovnih subjekata
 • Menadžmentu i specijalistima
 • JLS (općine, gradovi, županije)
 • Konzultantskim kućama i freelancerima
 • Klasterima, mrežama i udruženjima
 • Studentima, građanima i ostalim zainteresiranim osobama koji žele naučiti kako izraditi uspješnu i kvalitetnu investicijsku studiju

 

Prednosti sudjelovanja na treningu

Ukoliko širite svoje postojeće poslovanje ili krećete u novu investiciju ili tražite odobrenje kredita treba vam poslovni plan ili investicijska studija. Investicijska studija je dokument koji prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran te kao takva služi za donošenje investicijske odluke.

Investicijska studija je potrebna ukoliko želite:

 • Sami analizirati poslovni pothvat
 • Provjeriti izvedivost i isplativost pothvata kao i svih njegovih dijelova te uočiti potrebne elemente za uspješno ostvarenje
 • Prezentirati opravdanost ulaganja i vjerojatnost ostvarenja nekome od koga tražite angažman u projektu (banke, partneri, Ministarstva, EU fondovi)

Kvalitetna investicijska studija daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog pothvata te ujedno upozorava na potencijalne rizike i daje rješenje za njihovo smanjenje. Prezentacijom kvalitetne investicijske studije pokazujete svim dionicima da znate što želite i kako ćete to postići, te dajete jasnu sliku o tome kako ćete realizirati vlastitu ideju.

Pripremite se i poduzmite sve da se Vaša ideja ostvari!

S ciljem što kvalitenijeg rada, osiguravamo interaktivan i timski rad u malim grupama - do 12 polaznika te individualan pristup po potrebi.

Teme i raspored treninga:

 

1. dan

 • Osnove investicijskog planiranja
 • Osnovni preduvjeti izrade Investicijske studije
 • Pretpostavke tržišne opravdanosti
 • Tehnički elementi ulaganja
 • Ekonomsko – financijska analiza (kalkulacije i projekcije prihoda i rashoda, proračuni potrebnih ulaganja i izvori financiranja, projekcija financijskih izvještaja: računa dobiti i gubitka, financijskog i ekonomskog tijeka) - (plus primjer iz prakse)
 • Ekonomsko – tržišna ocjena koja uključuje dinamičke (metoda razdoblja povrata, NPV, IRR, indeks profitabilnosti..) i statičke ocjene isplativosti
 • Pregled potrebne dokumentacije za prijavu – savjeti u pripremi dokumentacije
 • Pitanja i odgovori, interaktivna komunikacija

 

NAPOMENA: Nakon svakog poglavlja, prethodno definiranog, se prikazuje i detaljno objašnjavaju najvažniji detalji kroz pokazivanje na primjeru iz prakse.

 

2. dan

 • Uvod
 • Primjeri uspješnih investicijskih studija
 • Evaluacija dokumentacije investicijskih studija
 • Praktična izrada Investicijske studije na računalu (word i excel) na zadanom primjeru uz koordinaciju predavača:
  • Uvodni dio – naglasak na bitnim stvarima
  • Tržišna opravdanost (lokacija, tržište nabave, tržište prodaje, marketing mix...)
  • Ekonomsko – financijska analiza
  • Izrada modela u excelu s kalkulacija prihoda i rashoda
  • Projekcija financijskih izvještaja
  • Ocjena isplativosti ulaganja
  • Zaključak i prezentacija projekta kroz investicijsku studiju
 • Pitanja i odgovori

 

Predavač: Bojan Vrančić, ovlašteni revizor

Trajanje: 2 dana – 12 nastavnih sati

za više polaznika iz iste tvrtke odobrava se popust od 10%

 

Kotizacija uključuje:

 • Uvjerenje o stručnom usavršavanju u području investicija
 • 12 nastavnih sati treninga
 • Skriptu -  predavanja
 • Primjere iz prakse
 • Praktičan rad na računalima
 • Popis linkova, stručnih članaka, stručne dokumentacije za samostalan rad
 • radni pribor, ručak i osvježavajuće napitke tijekom predavanja
 • besplatan parking

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
PRIJAVNICA
1.990,00 kn