Datum održavanja:
Četvrtak, 31.08.2017.
Mjesto održavanja:
Hotel KolovareZadar, Bože Peričića 14
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
ESPD obrazac i pravna zaštita - Zadar (8 bodova)
usklađeno sa novim podzakonskim propisima
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:30

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 – 12:15

kratka pauza

ESPD obrazac

 • Ogledni primjer popunjenog obrasca
 • priprema uputa za popunjavanje obrasca u dokumentaciji za nadmetanje
 • status podugovaratelja u ESPD obrascu
 • PRAKSA DKOM-A za ESPD obrazac

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori     

 12:15 – 13:00

Zajednički ručak

13:00 – 14:30

 Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Razlozi za poništenje postupka – novosti
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Novosti u svezi ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Interaktivno predavanje, ogledni primjer zapisnika, pitanja i odgovori

14:30 – 16:00

Pravna zaštita

 • Zakonodavni okvir za pravnu zaštitu prema Novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)
 • Obveze i mogućnosti naručitelja u situaciji kad dobije žalbu
 • Obveze i mogućnosti ponuditelja koji ulaže žalbu
 • Nova praksa DKOM-a
    Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

Predavači:

Nedjeljko Kegalj (ŽUC SDŽ), Smiljana Bezić, dipl.iur. (Sveučilište u Splitu)

Kotizacija: 990,00 kn

(PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o PDV-u)

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara - odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor, te zajednički ručak.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.