Datum održavanja:
Petak, 15.02.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000Radnička cesta 39ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
EOJN novosti za zajedničku nabavu, izradu Plana nabave i Registra ugovora i okvirnih sporazuma, Okvirni sporazumi i realizacija, Zajednička nabava
ZAGREB 8 bodova
Redovito usavršavanje u području javne nabave Zagreb 15.02.2019.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 - 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 - 12:00

(pauza za kavu tijekom predavanja)

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

Zajednička nabava

 • Centralizirana i objedinjena javna nabava
 • Odluka i sporazum o provođenju zajedničke nabave
 • Procedure za provođenje zajedničke i objedinjene javne nabave
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge namijenjenih naručiteljima – krajnjim korisnicima
 • Odluka i sporazum o provođenju zajedničke nabave - ogledni primjeri
 • Procedure za provođenje zajedničke i objedinjene javne nabave

EOJN novosti u svezi zajedničke nabave, plana nabave i registra ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada Plana nabave i Registra ugovora i okvirnih sporazuma za zajedničku nabavu
 • Novosti u području objava na EOJN
 • Tromjesečna objava ugovora sklopljenih na temelju OS
 • Provođenje mini-nadmetanje – sklapanje ugovora na temelju OS
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:00 13:00

Light meal (lagani obrok) i osvježenje

 13:00 - 16:00

 

Okvirni sporazumi i realizacija

 • Dokumentacija o nabavi – bitni elementi za sklapanje OS
 • Jamstva za okvirne sporazume i ugovore sklopljene na temelju OS
 • Realizacija OS sa više subjekata (kaskadna metoda, mini nadmetanja ili direktna realizacija)
 • Dopuštene izmjene tijekom realizacije OS
 • Raskid ugovora / okvirnog sporazuma
 • Primjeri iz prakse
 • Ogledni primjeri okvirnih sporazuma
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavač:

Nikolina Žužić (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 1099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri okvirnih sporazuma, odluke i sporazuma o zajedničkoj nabavi
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Poklon iznenadjenja
 • Besplatno savjetovanje nakon seminara

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, Šibenik 22000

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
p