Datum održavanja:
Srijeda, 06.12.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
POPUNJENO Nova platforma EOJN - Upute za rad na novoj platformi EOJN - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima u odjelu financija, revizije i tehničkih poslova
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

       8:30 - 9:00    Registracija polaznika

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      EOJN - nova platforma 

 • Registracija svih korisnika, novi pristupni podaci (korisničko ime/lozinka)
  • Nove korisničke uloge u EOJN
 • Kreiranje plana nabave

       Priprema postupka i dokumentacije

 • Osnovni parametri postupka
 • Automatsko kreiranje dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva
 • Izmjena Dokumentacije o nabavi / ispravak postupka
 • Stručno povjerenstvo - unos podataka na EOJN
 • E-Katalog - nova mogućnost za naručitelje

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45

        EOJN - nova platforma 

 • Automatsko otvaranje ponuda
 • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
 • Automatski izračun bodova za ENP
 • Izrada i generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izrada i generiranje Odluke o odabiru/poništenju
 • Registar ugovora

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o  redovitom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova za specijaliste javne nabave
 • Materijali predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.