Datum održavanja:
Srijeda, 27.09.2017.
Mjesto održavanja:
Sveučilišni kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 242, Ilica, Črnomerec, Zagreb, Grad Zagreb, 10000, Hrvatska
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
ZAGREB 27. rujna 2017.
Elektronička dostava ponuda i ESPD obrazac - 27. rujna 2017.

Savjetovanje je namijenjeno:
 • Gospodarskim subjektima koji predaju ponude u sustavu javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluku za predaju ponude u sustavu javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelima prodaje
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave
Ako želite dostaviti ponudu elektroničkim putem za neko od trenutno objavljenih javnih nadmetanja ili se pripremiti za neko buduće javno nadmetanje, a nemate sve odgovore na pitanja o e-nabavi i elektroničkoj dostavi ponuda, ovo je prava edukacija za vas.

Što je elektronička dostava ponuda?

To je dostava ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Kada elektronička dostava ponuda postaje obavezna?

ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA JE OBVEZNA OD 01. SRPNJA U SVIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE.

Što je tema radionice?

Teme koje su obuhvaćene radionicom:
 • Izrada elektroničke ponude
 • Preduvjeti za izradu elektroničke ponude
 • Napredni elektronički potpis
 • Elektronička dostava ponude
 • ESPD obrazac
 • E-ESPD obrazac
 • Kako ga pronaći i popuniti?
Broj polaznika je ograničen, što osigurava kvalitetan rad sa polaznicima, te omogućava izvrsnu komunikaciju u manjim grupama gdje će polaznici u kratkom vremenu usvojiti znanja i vještine potrebne za izradu i dostavu elektroničke ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Radionica se provodi radom na računalima, a ponuditelji mogu donijeti i vlastita prijenosna računala.

Broj polaznika na edukaciji je ograničen.
Za sudjelovanje na radionici svaki polaznik dobija Potvrdu o sudjevanju na radionici.


Kotizacija:
1.390,00 kn (PDV se ne obračunava)

U kotizaciju je uključeno računalo, prezentacijski materijal, radni pribor, te osvježavajući napitak.

Uplata: naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist žiro računa
IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model: 67, Poziv na broj : OIB platitelja; Svrha doznake: Prezime polaznika

 

Sve informacije o radionici mogu se dobiti putem
• E-maila: info@edukacije-appa.hr ili
• na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
• Za prijavu na seminar možete popuniti online PRIJAVNICE
nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@edukacije-appa.hr

• Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka na e-mail: info@edukacije-appa.hr
(imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti), nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Trenutno nema drugih termina.