Datum održavanja:
Četvrtak, 30.01.2020.  -  Petak, 31.01.2020.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 30. do 31. siječnja 2020. - Zagreb
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

  ZAGREB 30. siječnja 2020. - 8 bodova

  Planiranje i registar ugovora na EOJN, Dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije i jednakovrijednost, ENP - ekonomski najpovoljnija ponuda - najbolji omjer kvalitete i cijene

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

  Planiranje nabave i Registar ugovora na EOJN - tehničke novosti iz NN

 • Objava i izmjene Plana nabave na EOJN - tehničke novosti iz NN
 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka
 • Središnja i zajednička nabava - prijenos ovlasti za unos ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma

Interaktivno predavanje, ogledni primjer na EOJN, pitanja i odgovori    

10:30 - 10:45

   Pauza

 

10:45 - 12:15

  Dokumentacija o nabavi

 •   Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 •   Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 •   Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:15 - 13:00   Pauza za ručak
13:00 - 14:30

  Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost

 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?

             Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

14:30 - 14:45  Pauza
14:45 - 15:45

  Ekonomski najpovoljnija ponuda - ENP

 •  kriterij za odabir ponude - kako ga odrediti? 
 •  primjeri kriterija za kvalitetu robe, usluga i radova
 • posebne odredbe za hranu i prehrambene proizvode

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

  ZAGREB 31. siječnja 2020. - 8 bodova

Registar ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma, praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje

9:00 - 12:15

(pauza za kavu 10:30 - 10:45)

  Jednostavna nabava i interni akt o jednostavnoj nabavi

 • Može li se nabaviti određena marka u jednostavnoj nabavi?
 • Pregovaranje u jednostavnoj nabavi
  • Ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • Prekršajne odredbe

   Provedba jednostavne nabave

 • Dokumentacija za jednosavnu nabavu
 • Ogledni primjeri obrazaca za provedbu jednostavne nabave

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:15 - 13:00   Pauza za ručak

13:00 - 16:00

(pauza 14:30 - 14:45)

  Registar ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma

 • Priprema Registra ugovora na EOJN
 • Izrada Registra ugovora / narudžbenica - korak po korak za jednostavnu nabavu
 • Ažuriranje i tromjesečne objave objedinjenih nabava za središnju nabavu
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin)

   Ostap Graljuk (EOJN)

   Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor  
 • Ručak i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr