Datum održavanja:
Četvrtak, 06.02.2020.  -  Petak, 07.02.2020.
Mjesto održavanja:
Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7
Zadar
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 06. do 07. veljače 2020. - Zadar
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

  ZADAR 06. veljače 2020. - 8 bodova

  Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

 

        UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi radova
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00

   Pauza

13:00 - 16:00

        UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o građenju
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovoranju radova
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori 

  ZADAR 07. veljače 2020. - 8 bodova

Otvoreni postupak - priprema i provedba - sve u 1

9:00 - 12:15

 

         PRIPREMA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

 • Osnovni koraci u pripremi postupka javne nabave
 • Obvezni dokumenti u fazi pripreme postupka
 • Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje
 • Izrada Dokumentacije o nabavi
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir Ekonomski najpovoljnije ponude
 • Ogledni primjer DON

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00   Pauza 

13:00 - 16:00

 

    Provedba otvorenog postupka javne nabave

 • Objavljivanje obavijesti o nadmetanju na EOJN i ESPD zahtjeva
 • Javno otvaranje i Zapisnik o javnom otvaranju
 • Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora
 • Pregled i ocjena ponuda sa najnovijim rješenjima DKOM
 • Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja
 • Upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda
 • Dostava ažuriranih dokumenata – da li je obvezna i kada?
 • Završetak postupka
 • Odluka o odabiru i izvršnost odluke
 • Kad se može donijeti odluka o poništenju?

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori 

Predavači:

  Loreta Zdrilić, dipl.oec. (KBC Sestre milosrdnice Zagreb)

  Nedjeljko Kegalj, dipl.iur. (ŽUC Splitsko-dalmatinska županija)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor  
 • Coffe break, finger food i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr