Datum održavanja:
Četvrtak, 20.04.2023.  -  Petak, 21.04.2023.
Mjesto održavanja:
WMD Poslovni centar, Green Gold, Vukovarska 269,
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevna interaktivna radionica u Zagrebu - 16 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika  (Ograničeni broj polaznika)                                                   

1. dan

Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje -  interaktivna radionica u Zagrebu - 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Ograničeni postupak javne nabave

 • ograničeni postupak vs otvoreni postupak javna nabave
 • primjena tehnike DSN - nova tehnika u EU         

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN - 1. faza 
 • Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
  • Što definirati u 1. fazi DSN?

     Poziv na dostavu ponuda - 2. faza

 • Dokumentacija o nabavi - poziv na dostavu ponuda 
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:15    Pauza
13:15  – 16:15

Tijek dinamičkog sustava javne nabave na EOJN

 • Uspostavljanje DSN - 1. faza
  • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Provedba postupka nabave dostavom poziva za dostavu ponuda svim gospodarskim subjektima u DSN - 2. faza
  • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sukladno izmjenama i dopunama ZJN 2016 -  interaktivna radionica u Zagrebu -  8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Dokumentacija o nabavi sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016

 • Izrada Dokumentacije o nabavi
 • vježba

      Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • rokovi u pripremi i provedbi postupka javne nabave
 • vježba

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 13:15

  Pauza

 

13:15  – 16:15

       Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD zahtjev

 • izrada ESPD zahtjeva i usklađivanje sa Dokumentacijom o nabavi
 • vježba

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Materijali predavača
 • tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa
 • Prezentacije predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za Dinamički sustav javne nabave
 • ogledni primjeri na EOJN -  uspostava Dinamički sustava nabave i provedba mini nadmetanja za DSN
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Ogledni primjer  ESPD zahtjeva
 • interaktivna radionica - sa vježbama
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
233,00 €
 
1.755,54 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.