Datum održavanja:
Petak, 08.12.2023.
Mjesto održavanja:
VALAMAR Diamant hotel 4*, Brulo 1
POREČ
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Provedba postupka javne nabave na novoj plaformi EOJN - radionica u Poreču - 8 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

9:00 – 9:30

   Registracija sudionika                                

9:30 – 12:45

pauza

11.30 - 11.45

       Provedba postupka javne nabave na novoj platformi EOJN

       Izrada Općeg Dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN

       Priprema postupka  za nadmetanje na novoj platformi EOJN

 • Početni parametri postupka na novoj platformi EOJN
 • Automatsko kreiranje dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva

     Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:45 - 13:30

   Pauza

13:30 - 15:45

     Izrada Dokumentacije o nabavi / ispravak postupka na novoj platformi EOJN

 • Stručno povjerenstvo - unos podataka na EOJN
 • Automatsko otvaranje ponuda
 • Automatski izračun bodova za ENP
 • Izrada i generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izrada i generiranje Odluke o odabiru/poništenju
 • Registar ugovora

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

15:45 do 16:00    Pitanja i odgovori

Za rezervaciju smještaja molimo javite se na naš mail info@edukacije-appa.hr

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • Prezentacija predavača
 • kava i osvježavajuća pića tijekom predavanja
 • ručak
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi usklađene sa izmjenama i dopunama ZJN 2016
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
199,00 €
 
1.499,37 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.