Datum održavanja:
Četvrtak, 27.01.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dokumentacija o nabavi, kriteriji za ENP, Zaprimanje i javno otvaranje ponuda, potencijalne žalbe u fazi pregleda i ocjena ponuda - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Dokumentacija o nabavi

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

   

     Ključni kriteriji za odabir Ekonomski Najpovoljnije Ponude

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

  Pauza

 

12:45 – 15:45

    Zaprimanje i javno otvaranje ponuda    

 • Zaprimanje elektroničkih dijelova ponude i dijelova ponude koji nisu elektronički
 • Javno otvaranje ponuda
 • Kad javno otvaranje nije obvezno?
 • Tijek javnog otvaranja sa učitavanjem digitalnih ključeva
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilozi
  • ogledni primjer zapisnika

     Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca - ažurirani popratni dokumenti
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin), Ostap Graljuk (EOJN RH)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • elektronički Prezentacijski materijal predavača
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Ogledni primjer Zapisnika o javnom otvaranju

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.