Datum održavanja:
Srijeda, 05.07.2023.  -  Petak, 07.07.2023.
Mjesto održavanja:
WMD Poslovni centar, Green Giold, Vukovarska 269,
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevni trening javne nabave u Zagrebu - 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija sudionika                                

1. dan

Javna nabava uz kriterije zelene javne nabave - ZAGREB 8 bodova

9:00 – 12.15

pauza 10.30 - 10.45

  Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev

 • Priprema dokumentacije o nabavi nakon izmjena i dopuna ZJN 2016.
 • Provedba postupka javne nabave 
  • tijek postupka
  • pregled i ocjena ponuda
  • obveze naručitelja
  • značajni rokovi i osobito bitne povrede
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda - kriteriji i dokazi

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 -13.00      Pauza za ručak
13.00 - 16.00

    Kriteriji zelene javne nabave

 • specifičnost kriterija zelene javne nabave za EU projekte
 • prednosti zelene javne nabave
 • Europski Strateški okvir - EU zeleni plan
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20)
 • Eko oznake u tehničkim specifikacijama
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem
 • Trošak životnog vijeka u određivanju kriterija za odabir ENP
 • Nabava informatičke opreme - kriteriji zelene javne nabave
 • nabava građevinskih radova

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Nabava IT usluga, usluga održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera) - ZAGREB 8 bodova

9:00 – 12.15

pauza 10.30 - 10.45

 Nabava IT usluga 1. dio

     Zakonodavni okvir za nabavu IT i digitalnih usluga

 • IT usluge – specifičnosti javne nabave
 • Zakonski okvir za javnu nabavu IT usluga (ako postoje neki zakoni kojih se naručitelj ili ponuditelj moraju pridržavati potrebno ih je spomenuti)
 • Prvo značajno pitanje - Što naručitelj treba i kako to opisati?
 • Određivanje predmeta nabave
 • Postupci javne nabave za IT usluge
 • Kakve se  tehnologije traže, a kakve se mogu dobiti

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 -13.00     Pauza za ručak
13.00 - 16.00

     Nabava  IT usluga 2. dio

 • Licence na tržištu IT usluga
 • Postupci primjenjivi za nabavu IT usluga
 • Određivanje kriterija za odabir GS
 • Kriteriji za odabir ENP
 • Oslanjanje na fizičku osobu
 • Jamstva na aplikativne sustave
 • Ugovorne kazne za kašnjenja po satu
 • dr. važna pitanja

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan 

Opće upravljanje nabavom – primjena pravila uredskog poslovanja na postupke javne nabave - ZAGREB 8 bodova

9:00 – 12.15

pauza 10.30 - 10.45

 

    Opće upravljanje javnom nabavom    

    Pravni izvori uredskog poslovanja (Nova Uredba o uredskom poslovanju, Izmjene i dopune  Zakona o općem uredskom postupku, Izmjena i dopuna Zakona o upravnim sporovima, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja)

    Opće odredbe Uredbe o uredskom poslovanju     

 Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12.15 -13.00

   Pauza

13.00 - 16.00

   Zakonodavni okvir javne nabave i uredskog poslovanja

 • Evidencija u svezi postupaka javne nabave
 • Povezivanje EOJN RH  i SEUP
 • Primitak pošiljki s naglaskom na zaprimanje dijelova ponude za javna nadmetanja
 • Koji podaci se unose u upisnik o zaprimanju ponuda koja nisu dostavljanja sredstvima elektroničke komunikacije
 • Tehnička priprema akata u postupcima javne nabave

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 24 boda
 • Tiskani materijali predavača
 • coffe break i osvježavajuća pića
 • ručak
 • besplatni parking
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
399,00 €
 
3.006,27 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.