Datum održavanja:
Petak, 28.10.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Otvoreni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje, odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja -  WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima - stručnjacima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00  - 12:15

pauza 

10.30 - 10.45

     Usporedba otvorenog postupka javne nabave i Dinamičkog sustava nabava

     Priprema javne nabave

 • Prednosti i nedostaci u pripremi otvorenog postupka i dinamičkog sustava nabave
  • planiranje - tijek planiranja potrebnih resursa, izrada Plana nabave, utjecaj promjene cijena na tržištu
  • osiguravanje sredstava
  • prethodno savjetovanje
  • tehnička pomoć i konzultanti

    Provedba javne nabave

 • Prednosti i nedostaci u provedbi otvorenog postupka i dinamičkog sustava nabave
  • rokovi dostave ponuda
  • kraća ili duža razdoblja ugovaranja
  • rizik odustanka od sklapanja ugovora od strane odabranog ponuditelja 
  • odluke i zapisnici
  • izjavljivanje žalbe

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača za javnu i jednostavnu nabavu

 • Uspostava DSN - 1. faza 
  • Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
   • Što definirati u 1. fazi DSN?
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
  • Dokumentacija o nabavi - poziv na dostavu ponuda 

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 - 15:45

     Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN - za naručitelje i ponuditelje

 • Uspostava DSN - 1. faza 
  • ogledni primjer na EOJN
  • dostava zahtjeva za sudjelovanje od strane gospodarskih subjekata
  • uspostava baze natjecatelja
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
  • upućivanje upita za dostavu ponuda
  • dostava ponuda
  • učitavanje odluke o odabiru

       Odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja 

 • prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu kod  obveznika javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova za specijaliste javne nabave sa certifikatom
 • uvjerenje o usavršavanju za sve ostale sudionike
 • Prezentacije predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za Dinamički sustav javne nabave
 • ogledni primjeri na EOJN -  uspostava Dinamičkog sustava nabave i provedba mini nadmetanja za DSN
 • odgovori na pitanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju pogledajte OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
132,46 EUR
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.