Datum održavanja:
Petak, 14.04.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Check lista – od imenovanja stručnog povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave bez obzira da li posjeduju certifikat za javnu nabavu

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija sudionika                                             

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      Check lista - od imenovanja povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - 1. dio

 • Aktivnosti tijekom pripreme postupka javne nabave
 • Check lista A - kontrolni alat za redoslijed aktivnosti u pripremi postupka
 • obveze koje su propisane Zakonom o javnoj nabavi za pripremu postupka
 • što još naručitelj korisno može napraviti tijekom pripreme postupka za kvalitetan postupak nabave
 • koje dokumente naručitelj obvezno stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima u svrhu davanja ponude?
 • informacije u prethodnom savjetovanju
 • obveze koje su propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
  • ogledni primjer odluke o imenovanju povjerenstva
  • ogledni primjer izjave o (ne)postojanju sukoba interesa
  • ogledni primjer plana nabave
  • ogledni primjer check liste za pripremu postupka

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45   Pauza

12:45 - 15:45

pauza

14.30 - 14:45

   Check lista - od imenovanja povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - 2. dio

 • Aktivnosti tijekom provedbe postupka javne nabave
 • Check lista B - kontrolni alat za redoslijed aktivnosti u provedbi postupka
 • obveze koje su propisane Zakonom o javnoj nabavi za provedbu postupka
 • standardni obrasci koje naručitelj obvezno koristi u otvorenom postupku javne nabave
 • važni zakonski rokovi u provedbi postupka 
 • rokovi za postavljanje upita za pojašnjenje Dokumentacije o nabavi
 • rokovi za odgovaranje na upite o Dokumentaciji o nabavi
 • aktivnosti i rokovi za produženje roka za dostavu ponuda
 • praćenje rada povjerenstva i rokovi u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • istek roka mirovanja i žalbenog roka
 • interne aktivnosti naručitelja oko donošenja odluke o odabiru ili poništenju
 • informiranje ponuditelja o odluci o odabiru ili poništenju 
  • ogledni primjer obavijesti o nadmetanju
  • ogledni primjer obavijesti o produženju roka za dostavu ponuda
  • ogledni primjer Zapisnika o javnom otvaranju
  • ogledni primjer odluke o odabiru
  • ogledni primjer obavijesti o dodjeli ugovora

     Interaktivna radionica, ogledni primjei,pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Prezentacija predavača
 • ogledni primjeri odluka, obrazaca, chek liste za pripremu i provedbu postupka
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.