Datum održavanja:
Utorak, 13.12.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 8. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8.55  – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

pauza

od 10.30 - 10.45

      AKTUALNO O JAVNOJ NABAVI - NOVI IZAZOVI 2022.     

      Usvojene Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi 2016

 • izmjene u području pravne zaštite
 • novi rokovi
 • utjecaj uvođenja eura na ZJN 2016
 • Izuzeća od primjene ZJN 2016
 • izmjene ugovora - članak 317. ZJN 2016

      Uvođenje EUR-a - utjecaj na praksu javne i jednostavne nabave kod naručitelja

 • utjecaj na nove i postojeće ugovore
 • Plan nabave 
 • Registar ugovora
 • utjecaj na interni akt za jednostavnu nabavu
  • ogledni primjer internog akta

        Interaktivno predavanje, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori  

12.15 - 12.45  Pauza 
12.45 - 15.45

       Uredba  Vijeća (EU) 2022/576 od 08. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini -  kako postupati sa strane naručitelja?

 • Dopuna obveznih odredbi u DON
 • isključenje gospodarskih subjekata sukladno 6. paketu sankcija prema Rusiji
 • utjecaj na nove i postojeće ugovore
 • ogledni primjer Izjave ponuditelja

       Optimalna tehnika javne nabave za novo vrijeme nestabilnosti cijena

       Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživot dobavljača

 • pravni i tehnički aspekt DSN
 • ogledni primjer dinamičkog sustava javne nabave 

      Interaktivno predavanje, ogledni primjer  DSN, pitanja i odgovori  

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacijski materijal predavača
 • ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Izjave o nepostojanju osnove za zabranu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
 • ogledni primjer Izjave o državljanstvu
 • Savjetovanje sa predavačem

 

Molimo da popunite prijavnicu nakon čega ćete dobiti automatsku ponudu.

a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
132,46 EUR
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.