Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
06.12.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
07.02.
2022.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ZAGREB Poslovni centar VMD, Green Gold, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica SPLIT - Rezervacija termina Hotel Mondo, Kopilica 5 SPLIT Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica ŠIBENIK - Rezervacija termina Inkubator za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut Šibenik, V.Škorpika 7a, ŠIBENIK Rezervacija termina Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica RIJEKA - Rezervacija termina Sveučilšte u Rijeci, Kampus Trsat, Radmile Matejčić 2 Rijeka Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - računalna radionica OSIJEK rezervacija Poduzetnički Inkubator BIOS d.o.o., J. J. Strossmayera 341, Osijek Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.11.
2021.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program online _Rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
Voditelj pripreme EU projekta - ONLINE radionica - Rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
Voditelj provedbe EU projekata - ONLINE radionica - Rezervacija termina Online edukacija Rezervacija
15.12.
2021.
Zimska škola javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINARI
15.12.
2021.
Plan nabave za 2022. i izmjene za 2021. godinu, Priprema postupka, Istraživanje tržišta, Prekršajna odgovornost članova povjerenstva, Registar ugovora i OS - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
16.12.
2021.
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.12.
2021.
Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
26.01.
2022.
Trodnevni trening javne nabave - WEBINARI 24 boda WEBINARI
27.01.
2022.
Dokumentacija o nabavi, kriteriji za ENP, Zaprimanje i javno otvaranje ponuda, potencijalne žalbe u fazi pregleda i ocjena ponuda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.01.
2022.
Pregovarački postupak bez prethodne objave, Natjecateljski postupak, Dinamički sustav javne nabave vs Okvirni sporazumi - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
09.02.
2022.
Plan nabave i registar ugovora/O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR
09.03.
2022.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.11.
2021.
Pravni praktikum - radionica o pravnim osnovama WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Business i Poduzetništvo
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.