Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
06.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.05.
2020.
ONLINE edukacije u svibnju, lipnju i srpnju ONLINE i klasične edukacije
Nabava medicinskih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - ONLINE ONLINE edukacije uživo Rezervacija
Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19, Registar ugovora i narudžbenica, dopuna i izmjena Plana nabave, središnja nabava na EOJN ONLINE edukacije uživo Rezervacija
Jednostavna nabava u kriznoj situaciji COVID 19 - ONLINE ONLINE edukacije uživo Rezervacija
28.05.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - ONLINE ONLINE edukacije uživo
03.06.
2020.
Javna nabava i revizija postupaka javne nabave u EU projektima - ONLINE ONLINE edukacije uživo
04.06.
2020.
Usluga stručnog nadzora na velikim javnim i privatnim investicijama - ONLINE ONLINE edukacije uživo
05.06.
2020.
Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave - ONLINE ONLINE edukacije
09.06.
2020.
Računalna radionica - Priprema i popunjavanje eESPD obrasca za javno nadmetanje - ONLINE ONLINE edukacije
10.06.
2020.
Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - ONLINE ONLINE edukacije
16.06.
2020.
Interni akt za jednostavnu nabavu, Planiranje nabave i Registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN - ONLINE ONLINE edukacije uživo
17.06.
2020.
Priprema nabave i izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP - ONLINE ONLINE edukacije uživo
18.06.
2020.
Objava postupka javne nabave, Pregled i ocjena ponuda sa izradom Zapisnika - ONLINE ONLINE edukacije uživo
19.06.
2020.
Pravna praksa DKOM i VUS za fazu pregleda i ocjene ponuda u javnoj nabavi - ONLINE ONLINE edukacije uživo
01.07.
2020.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT
02.07.
2020.
Priprema nabave i izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP - ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
03.07.
2020.
Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - ZADAR Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
02.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekta za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo
03.06.
2020.
Javna nabava i revizija postupaka javne nabave u EU projektima - ONLINE ONLINE edukacije uživo
09.06.
2020.
Otvoreni natječaji za EU fondove - Umjetnost i kultura online WEBINAR
17.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekata za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ONLINE ONLINE edukacije uživo Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Sastanci na daljinu - VIDEOKONFERENCIJE ONLINE Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
01.06.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
02.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekta za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo
09.06.
2020.
Otvoreni natječaji za EU fondove - Umjetnost i kultura online WEBINAR
17.06.
2020.
Konzultant za pripremu projekata za EU fondove - intenzivni tečaj ONLINE ONLINE edukacije uživo
06.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
13.07.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Šibenik Pučko otvoreno učilište u Šibeniku, Petra Grubišića 3, Šibenik
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - ONLINE ONLINE edukacije uživo Rezervacija
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.