Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
10.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT
24.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
14.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
ONLINE i klasične edukacije u rujnu ONLINE i klasične edukacije
01.09.
2020.
Revizija postupaka javne nabave u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR
01.09.
2020.
Javna nabava u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR
01.09.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 Split
02.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN, Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - SPLIT 8 bodova MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT
03.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN - WEBINAR 4 boda WEBINAR
03.09.
2020.
Nove odredbe za definiranje dokaza u javnoj nabavi, Novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN, Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - ZADAR 8 bodova Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
03.09.
2020.
Rješenja DKOM vs presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 4 boda WEBINAR
04.09.
2020.
Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - ZADAR 8 bodova Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7 ZADAR
04.09.
2020.
Priprema i objava postupka javne nabave - WEBINAR 4 boda WEBINAR
04.09.
2020.
Javno otvaranje ponuda i pregled i ocjena ponuda - WEBINAR 4 boda WEBINAR
10.09.
2020.
Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 4boda WEBINAR
10.09.
2020.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.09.
2020.
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - ZAGREB 8 bodova Centar 2000, Radnička cesta 39 Zagreb
11.09.
2020.
Aktualno o pregledu i ocjeni ponuda, novosti o ažuriranim dokumentima, poništenje postupka javne nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.09.
2020.
Revizija postupaka javne nabave u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR
01.09.
2020.
Javna nabava u EU projektima - WEBINAR 4 boda WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Menadžment
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Financije, računovodstvo i revizija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Rijeka STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Inovativni Zadar, Ul. Grgura Budislavića 99 Zadar - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
10.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - SPLIT MEDILS, Mediterranean Institute for Life Sciences, Šetalište Ivana Meštrovića 45 SPLIT
24.08.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
14.09.
2020.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.