Odaberite edukaciju:

Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Veleučilište u Šibeniku; Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik Rezervacija
21.01.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Kongresni centar Forum, Radnička cesta 50, Zagreb
25.02.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - REZERVACIJA TERMINA STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave - ŠIBENIK - rezervacija mjesta Veleučilište u Šibeniku; Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik Rezervacija
01.01.
2021.
WEBINARI u siječnju, veljači i ožujku WEBINARI
27.01.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 27. do 29. siječnja 2021. - WEBINARI WEBINAR
27.01.
2021.
Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.01.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.01.
2021.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN i Interni akt za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
05.02.
2021.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.02.
2021.
Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave za krizne situacije - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
11.02.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
16.02.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. veljače 2021. - WEBINARI WEBINAR
16.02.
2021.
Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju- WEBINAR 8 bodova WEBINAR
17.02.
2021.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.02.
2021.
Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
22.01.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
22.01.
2021.
Osnove o EU projektima Online edukacija uživo
05.02.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata Online edukacija uživo
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
05.03.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata Online edukacija uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
01.01.
2021.
WEBINARI u siječnju, veljači i ožujku WEBINARI
27.01.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 27. do 29. siječnja 2021. - WEBINARI WEBINAR
27.01.
2021.
Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
28.01.
2021.
Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
29.01.
2021.
Jednostavna nabava - novi modul na EOJN i Interni akt za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
03.02.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR
05.02.
2021.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR
05.02.
2021.
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
10.02.
2021.
Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave za krizne situacije - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
11.02.
2021.
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
16.02.
2021.
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 16. do 18. veljače 2021. - WEBINARI WEBINAR
16.02.
2021.
Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju- WEBINAR 8 bodova WEBINAR
16.02.
2021.
Pravni praktikum za odvjetničke vježbenike - radionica Online edukacija uživo
17.02.
2021.
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
18.02.
2021.
Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 5 bodova za ovlaštene revizore WEBINAR
05.03.
2021.
Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - WEBINAR 8 bodova WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
21.01.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Kongresni centar Forum, Radnička cesta 50, Zagreb
22.01.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
22.01.
2021.
Osnove o EU projektima Online edukacija uživo
05.02.
2021.
Voditelj pripreme EU projekata Online edukacija uživo
25.02.
2021.
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička 21 Zagreb
02.03.
2021.
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - intenzivni certificirani program Online edukacija uživo
05.03.
2021.
Voditelj provedbe EU projekata Online edukacija uživo
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Zadar Rezervacija Hotel Kolovare, Ulica Bože Peričića 14 Zadar Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - REZERVACIJA TERMINA SPLIT Hotel Mondo, Kopilica 5, SPLIT - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave Rijeka - REZERVACIJA TERMINA STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilšta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - Osijek Rezervacija Hotel Osijek Osijek - REZERVACIJA MJESTA Rezervacija
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
16.02.
2021.
Pravni praktikum za odvjetničke vježbenike - radionica Online edukacija uživo
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
03.02.
2021.
Poticaji za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja - radionica za poduzetnike početnike WEBINAR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji GDPR
Datum Naziv seminara Mjesto Program i prijava
Trenutno nema aktualnih edukacija u kategoriji Komunikacijske vještine
 

Vaši podaci:

*
*
*
*
 

Pravne osobe:

Da li edukaciju plaća pravna osoba?
 
 

Više polaznika:

Da li želite prijaviti više polaznika?
 
 

Dodatne napomene:

 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna

Voditelj obrade je APPA grupa – Agencija APPA d.o.o, APPA 365 d.o.o. i Učilište APPA, Radnička 80, Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godina i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@edukacije-appa.hr.