Datum održavanja:
Srijeda, 14.04.2021.  -  Petak, 16.04.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 14. do 16. travnja 2021. - WEBINARI
Redovito usavršavanje u području javne nabave 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

RASPORED PREDAVANJA 1. dan

Praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje i korisnike EU projekata - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

      Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Planiranje i priprema jednostavne nabave

 • Određivanje predmeta nabave i procjenjene vrijednosti
 • Može li se definirati marka i model u jednostavnoj nabavi?
 • Dopuna plana novim stavkama na temelju zahtjeva krajnjih korisnika
 • Ogledni primjer zahtjeva za nabavu

    Dokumenti i obrasci za pripremu i provedbu jednostavne nabave

 • Stručno povjerenstvo
 • Sukob interesa

    Tijek provedbe jednostavne nabave

 • Obrasci za provedbu
 • Načela javne nabave i kako ih poštivati?

      Interaktivno predavanje, ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

   Virtualna pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

    Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Postupci i načini za jednostavnu nabavu sa vrijednosnim pragovima
 • Vrijednosni pragovi za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer internog akta

    Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i OS i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

          Interaktivno predavanje, ogledni primjeri internog akta, pitanja i odgovori 

RASPORED PREDAVANJA - 2. dan

Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                  

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Istraživanje tržišta za EU projekte

 • obveza istraživanja tržišta u pripremi postupaka nabave za EU projekte
 • metoda istraživanja tržišta
 • dokumentiranost o realnim troškovima za buduće postupke nabave

       Obveza prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava i financijske korekcije

 • Što obuhvaća ex ante kontrola i kako se pripremiti?
 • Što su financijske korekcije?
 • Najčešće nepravilnosti koje se javljaju prilikom provjere provedbe ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti po Smjernicama Europske komisije sa primjerima iz prakse
 • Pravila za Ne-obveznike zakona o javnoj nabavi 

           Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

 12:15 - 13:00     Virtualna pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

        Ponude i ESPD obrazac

 • Specifičnosti ponuda dostavljenih od zajednice ponuditelja
 • Podugovaratelji i kad je moguće zamjena ili uvođenje novih podugovaratelja
 • Dokazivanje oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
 • Članci 263.  i 293. ZJN 2016
 • Pregled tehničkih specifikacija i praksa DKOM-a
 • Provjera računske ispravnosti ponude

         eESPD obrazac

 • Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima

RASPORED PREDAVANJA - 3. dan

Izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskidi sukladno ZJN 2016 i ZOO te poništenje postupaka - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

      Registracija polaznika                                       

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

       Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 

 • Izmjene ugovora sukladno ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima
 • Izmjene ugovora uslijed nepredvidih okolnosti - na zahtjev dobavljača ili zbog okolnosti sa strane naručitelja
 • Ograničenja u izvršenju ugovora

        Interaktivna radionica, pitanja i diskusija

  12:15 - 13:00    Virtualna pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

        Aneksi i raskidi ugovora o javnoj nabavi prema Zakonu o obveznim odnosima

 • Preduvjeti za aneksiranje ugovora o javnoj nabavi
 • Raskidi ugovora
 • Jamstva

       Poništenje postupaka javne nabave prije i nakon dostave ponuda

      Interaktivna radionica, pitanja i diskusija

Predavači:  Karmen Meić (Grad Varaždin), Vlasta LInić (Grad Rijeka), Kristina Zovko (Grad Zagreb), Alenka Poljičak (APPA), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN)

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn