Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe TEB-u elektroničkom poštom na adresu: info@edukacije-appa.hr

O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvjestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.   

  Uvjeti - Sve