Baza rješenja DKOM sadrži rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od početka primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Zasad je pripremljeno više od 4800 rješenja na žalbene navode u području javne nabave. Baza se kontinuirano nadopunjava novim rješenjima i odlukama.

Zašto vam treba Baza rješenja DKOM-a?

Baza rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka u javnoj nabavi je izvor pravne prakse u području javne nabave, koji svim sudionicima pomaže u primjeni zakonskih odredbi, kako iz područja javne nabave, tako i iz značajnih srodnih područja.

Svi sudionici imaju interes vidjeti što se događa u primjeni Zakona o javnoj nabavi, kako zaštiti svoja prava i pridonijeti optimizaciji procedura u provedbi postupaka javne nabave.

Kome je namijenjena Baza rješenja DKOM?

 • naručiteljima
 • ponuditeljima
 • konzultantima
 • posredničkim  tijelima za provođenje postupaka javne nabave u projektima koji se finaciraju iz EU fondova
 • zakonodavnim tijelima

NARUČITELJI

Istraživanjem žalbenih navoda ponuditelja i rješenjima Komisije naručitelji lako dolaze do informacija o greškama koje ne bi trebali napraviti pri provedbi postupaka javne nabave.

Stoga naručiteljima svakako preporučavamo pregled Baze rješenja DKOM-a a koja će vam biti od koristi:

 • za pripremu Dokumentacije o nabavi
 • za pripremu Troškovnika i tehničkih specifikacija
 • za definiranje kriterija za odabir sposobnih gospodarskih subjekata
 • za određivanje kriterija za odabir ponude
 • također i kriterija za kvalitetu predmeta nabave
 • sprječavanje budućih žalbenih postupaka
 • financijske uštede izbjegavanjem žalbi i naknada u žalbenom postupku
 • za stvaranje dobre osnove za učinkovitu nabavu
 • i puno drugih dobrih učinaka koje ćete imati kao naručitelji!

 

PONUDITELJI

Baza rješenja sadrži niz osnovanih i neosnovanih žalbenih navoda. Osnovani žalbeni navodi ukazuju na greške naručitelja koje je napravio u Dokumentaciji za nadmetanje, troškovnicima i/ili tehničkim specifikacijama. Također se žalba može dostaviti na odluku kojom završava postupak javne nabave, tj. na odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka.  Koji su žalbeni navodi dobri, a koji ne, prosudite sami!

 

Pogledaj Bazu rješenja ovdje