Datum održavanja:
Utorak, 30.08.2022.  -  Četvrtak, 01.09.2022.
Mjesto održavanja:
Pučko otvoreno učilište, Petra Grubišića 3,
ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u Šibeniku - 24 boda

Stalno stručno usavršavanje - 24 boda za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan 

Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev -  interaktivna radionica - 8 bodova

9:00 – 12:15

      Dokumentacija o nabavi 

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • vježba

      Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • rokovi u pripremi i provedbi postupka javne nabave
 • vježba

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00

   Pauza
13:00 - 16:15

      Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD zahtjev

 • izrada ESPD zahtjeva i usklađivanje sa Dokumentacijom o nabavi
 • vježba

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan 

Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -  interaktivna radionica - 8 bodova

9:00 – 12:15

     Analiza ponuda i ESPD odgovora

 • Redoslijed pregleda ponuda
 • Mogućnosti za postavljanje upita prema ponuditeljima za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda 
 • primjena zakonskih odredbi i rokova za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda
 • Bodovanje i ocjena ponuda
 • vježba

      Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD odgovor

 • analiza ESPD odgovora
 • upotpunjavanje ESPD odgovora
 • ažuriranje ESPD odgovora
 • vježba

       Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 13.00    Pauza
13:00 - 16:15    

    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 • obvezni elementi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • vježba

       

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

3. dan

Praktikum jednostavne nabave - interaktivna radionica - 8 bodova

 

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

       Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave

      Prillagodba internog općeg akta  za jednostavnu nabavu  za uvođenje EURA

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15

     Postupci jednostavne nabave

     Dokumentacija o nabavi i zapisnici za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi
 • check lista za praćenje aktivnosti 

     Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

   

     Priprema i provedba jednostavne nabave - vježba

 • priprema Dokumentacije i upita za dostavu ponuda
 • izrada Zapisnika o  otvaranju, pregledu, ocjeni iponuda

 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda ( za specijaliste javne nabave)
 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike
 • prezentacijski materijali
 • tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa
 • interaktivna radionica - sa vježbama
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Savjetovanje tijekom radionice
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • ogledni primjeri ESPD odgovora
 • ogledni primjer Zapisnika o javnom otvaranju
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica na EOJN
 • Check lista - kontrolna lista za praćenje jednostavne nabave
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
3.767,25 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.