Datum održavanja:
Četvrtak, 11.02.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 - WEBINAR 8 bodova

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

   Statističko izvješće i Registar ugovora

 • Priprema informacija za Statističko izvješće za 2020. godinu
 • Izrada Statističkog izvješća za 2020. godinu za jednostavnu i javnu nabavu

   Registar ugovora i narudžbenica za 2020. godinu

 • Izrada i ažuriranje registra ugovora i narudžbenica i okvirnih sporazuma
 • obveze i prekršajna odgovornost naručitelja

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  10:30 - 10:45    virtualna pauza
10:45 - 12:15

   Registar ugovora / narudžbenica /okvirnih sporazuma na EOJN

 • prikaz izrade i ažuriranja registra na Elektroničkom oglasniku javne nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri na EOJN, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00

   Virtualna pauza

13:00 - 16:00

  Nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID -19

 • Dokumentacija o nabavi za prehrambene proizvode
 • Definiranje predmeta nabave
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir ponude: omjer kvalitete i cijene
 • Bodovanje ENP

   Interaktivno predavanje, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori 

Predavači:

     Branka Filipović (konzultant), Alenka Poljičak (APPA), Ostap Graljuk (EOJN)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • ePrezentacije predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn