Datum održavanja:
Nedjelja, 25.10.2020.  -  Ponedjeljak, 30.11.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE i klasične edukacije
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Edukacije u studenom- webinari i live klasične edukacije
TRENINZI  i RADIONICE JAVNE NABAVE - pregled po lokacijama održavanja
 

Trening javne nabave - ZAGREB

klikni na željeni naslov

12. studeni ZAGREB - Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda i ostali zakoni relevantni za područje javne nabave - 8 bodova

13. studeni ZAGREB - Plan nabave za 2021. godinu, Praktikum jednostavne nabave - 8 bodova

20. studenog ZAGREB - Od planiranja do odabira ekonomski najpovoljnije ponude -  8 bodova

 

JEDNODNEVNI WEBINARI U STUDENOM

za više detalja kliknite na željeni naslov

05. studenog - Računalna radionica - Javna nabava za gospodarske subjekte – ponuditelje - WEBINAR

06. studenog WEBINAR - Visoki upravni sud i Europski sud pravde – pravna zaštita u sustavu javne nabave, Financijske korekcije u EU projektima - 8 bodova

11. studenog WEBINAR - Zelena javna nabava, Javna nabava u EU projektima, Upravljanje ugovorima -  8 bodova

12. studenog WEBINAR - Od objave postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi - 8 bodova

13. studenog  WEBINAR - Plan nabave za 2021. godinu, Praktikum jednostavne nabave - 8 bodova

19. studenog WEBINAR - Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova - 8 bodova

25. studenog WEBINAR - Plan nabave za 2021. i izmjene plana za 2020., Istraživanje tržišta – osnova za kriterije odabira ENP, Sukob interesa i odgovornost naručitelja, Nove odredbe za ažurirane dokumente - 8 bodova

26. studenog WEBINAR - Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, prmjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju- 8 bodova

27. studenog WEBINAR - Žalba u javnoj nabavi, Raskid i izmjene ugovora prema ZJN i ZOO, Pregovarački postupak bez prethodne objave, Ažuriranje ESPD obrasca - 8 bodova

 

VIŠEDNEVNI WEBINARI U STUDENOM

25. do 27. studenog WEBINAR - INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE - 24 boda

Za detaljnije informacije kliknite na željeni datum.

 

Prednosti online edukacija - WEBINARA su mnogobrojne:

  • ušteda vremena - jer nema putovanja do mjesta održavanja edukacije
  • financijska ušteda - nema troškova prijevoza niti smještaja
  • jednostavnija organizacija - mogući su ad-hoc sastanci, prijava se moguća dan prije prije samog održavanja edukacije
  • sudjelovanje sudionika sa bilo koje udaljene lokacije (otoka, većih ili manjih naselja, vikend naselja...)
  • neopterećenost vremenskim (ne)prilikama i prometnim gužvama
  • chat komunikacija (pismeno dopisivanje)

Online predavanja uživo su identična predavanjima koja se inače održavaju u učionici, jer se svi sudionici mogu vidjeti i čuti sa predavačem, te sudionici mogu predavačima postavljati pitanja pismeno ili usmeno kako bi odmah dobili i odgovore.

Za detaljnije informacije u vezi prijave i sudjelovanja na svakom pojedinom internet seminaru, zainteresirani polaznici se mogu javiti na eMail info@edukacije-appa.hr 

ili telefon 099 3800 200.

Prijavite se, pripremite računala i pridružite nam se u online edukacijama!

Više detalja o načinu sudjelovanja provjerite OVDJE

Srdačno do viđenja vaša APPA!

Napomena: sve edukacije možete potražiti u Kalendaru seminara OVDJE

 
Trenutno nema drugih termina.