Datum održavanja:
Petak, 20.11.2020.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39,
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Od planiranja do odabira ekonomski najpovoljnije ponude - ZAGREB 8 bodova

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza 10.30 - 10.45

   Planiranje nabave

 • odabir postupka, procjenjene vrijednosti
 • količine proizvoda
 • ugovor ili okvirni sporazum

   Izrada Dokumentacije o nabavi

 •  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • Tehničke specifikacije
 • Norme vs. tehnička sposobnost za robe, usluge i radove - primjeri
 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
 • Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 • Greške naručitelja u Dokumentaciji o nabavi

   Interaktivna radionica, ogledni primjer dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

   Pauza

13:00 - 16:15

pauza 14.30 - 14.45

   Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje – primjena članka 293. ZJN-a;
 • Izuzetno visoke ponude?
 • Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – primjena članka 263. ZJN-a;
 • Greške naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Žalbe u postupcima nabave medicinskih proizvoda

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • skripte sa prezentacijama predavača
 • radni pribor
 • coffe break i ručak
 • gratis parking
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
1.099,00 kn