Datum održavanja:
Srijeda, 21.10.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Javna nabava medicinskih proizvoda - WEBINAR 8 bodova

ONLINE

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

  Planiranje nabave za medicinske potrebe

 • odabir postupka, procjenjene vrijednosti
 • količine proizvoda
 • ugovor ili okvirni sporazum

  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 • Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti pri nabavi medicinske opreme i lijekova
 • Norme vs. tehnička sposobnost
 • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima i pravilima
 • Katalozi i uzorci uz ponudu

  Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

  Greške naručitelja u Dokumentaciji o nabavi

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

  Pauza

 

13:00 – 16:00

  Pregled i ocjena ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje – primjena članka 293. ZJN-a;
 • Izuzetno visoke ponude?
 • Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – primjena članka 263. ZJN-a;
 • Greške naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Žalbe u postupcima nabave medicinskih proizvoda

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

  Loreta Zdrilić (KBC sestre milosrdnice Zagreb)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • eSkripta sa prezentacijama predavača

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
 
Pogledajte druge termine