Datum održavanja:
Utorak, 12.07.2022.  -  Petak, 15.07.2022.
Mjesto održavanja:

ZADAR, SPLIT, ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Četverodnevni trening javne nabave u Dalmaciji - Zadar, Split, Šibenik 32 boda

Stalno stručno usavršavanje - 32 boda za obnavljanje certifikata za javnu nabavu

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 32 sata (32 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan

Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova u uvjetima promjene cijena - ZADAR 8 bodova

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

    DOKUMENTACIJA O NABAVI RADOVA

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 • ogledni primjer Dokumentacije za nabavu radova
 • Pregled i ocjena ponuda za radove
 • Žalbe u postupcima javne nabave radova 
 • najčešće situacije koje je svakako dobro izbjeći

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00   

   UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi radova
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova

     UPRAVLJANJE UGOVOROM O JAVNOJ NABAVI RADOVA

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Značajne izmjene cijena i utjecaj na ugovore - što su mogućnosti naručitelja?
 • Moguće izmjene po Zakonu o građenju
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovaranju radova
 • Naplata jamstava pri ugovaranju radova

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan

Izmjene ZJN 2016, Jednostavna nabava - interni akt za jednostavnu nabavu, modul na EOJN, Check kontrolna lista za jednostavnu nabavu - SPLIT 8 bodova

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

    Izmjene Zakona o javnoj nabavi 2016

 • aktualno o izmjenama i dopunama ZJN       

   Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

    Interni opći akt za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar

      Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00    

     eDražba za jednostavnu nabavu   

    Jednostavna nabava -  modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

      Check lista za provedbu jednostavne nabave

 • od internog akta do ugovora za jednostavnu nabavu

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan 

Dinamički sustav nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, žalbe u presude u javnoj nabavi- ŠIBENIK 8 bodova

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

     Kako planirati i realizirati nabavu u uvjetima intenzivne promjene cijena?

    Tehnike za bolje planiranje i realizaciju nabave

 • dinamički sustav nabave
 • okvirni sporazum sa više dobavljača

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

    Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00    

   Žalbe i presude u području javne nabave

 • Osobito bitne povrede postupaka javne nabave
 • Pravni interes ponuditelja
 • Žalbe i presude na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe i presude na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe i presude na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe i presude na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

4. dan

Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja - ŠIBENIK 8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

         Otvoreni postupak javne nabave

         Aktivnosti pripreme otvorenog postupka

 • Izrada i ažuriranje Plana nabave
 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • Priprema objave Obavijesti o nadmetanju na EOJN

        Kriteriji i dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta- s praktičnim primjerima

 • Osnove za isključenje – kako primijeniti iste na pojedini postupak nabave i kojom dokumentacijom dokazujemo iste
 • Uvjeti sposobnosti – određivanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri

        Pregled i ocjena ponuda

 • Postupak pregleda i ocjene ponude
 • ESPD obrazac
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopune ponuda - članak 293. ZJN 2016
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Završetak otvorenog postupka

     Interaktivna radionica, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00

     Specifičnosti i nepravilosti kod provedbe projekata financiranih iz fondova EU 

 • ključne pogreške u dokumentaciji o nabavi vezano uz JN na EU sufinanciranim projektima
 • financijske korekcije pri provedbi javne nabave

     Registar ugovora / narudžbenica / okvirnih sporazuma

 • zakonodavni okvir za vođenje evidencije o sklopljenim ugovorima
 • izrada i ažuriranje
 • ogledni primjer izrade Registra na EOJN

     Prekršajna odgovornost naručitelja

 • prekršajna odgovornost članova povjerenstva 
 • prekršajna odgovornost čelnika

    Interaktivna radionica, ogledni primjer, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 32 boda za obnavljanje certifikata javne nabave
 • Prezentacijski materijali predavača
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN - za dinamički sustav nabave
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN - za dinamički sustav nabave
 • ogledni primjer Internog akta za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja Plana nabave
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica
 • prikaz provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN
 • Check lista za provedbu jednostavne nabave
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
4.940,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.