Datum održavanja:
Četvrtak, 12.12.2019.  -  Petak, 13.12.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 12. do 13. prosinca 2019.
**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 12. do 13. prosinca 2019.
16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

1. DAN: Javna nabava i EU PROJEKTI

Glavne teme:

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
  • Ogledni primjeri
 • Specifičnosti Dokumentacije o nabavi za EU projekt
  • Ex ante kontrola postupka javne nabave
  • Ex post kontrola i financijske korekcije
 • Praksa DKOM u EU projektima
  • Aktualna praksa
 • Osobito bitne povrede postupka javne nabave
 • Žalbeni postupak – postupanje DKOM-a po  službenoj dužnosti

2. DAN: Otvoreno o javnoj nabavi - Božićni doručak sa stručnjacima javne nabave

Glavne teme:

 • Što se željelo postići a što se postiglo Zakonom o javnoj nabavi?
  • retrospektiva trogoodišnjeg Zakona o javnoj nabavi
 • Prednosti i nedostaci postojećih propisa
  • što je dobro, a što je potrebno mijenjati?
 • Javna nabava i EU fondovi - obveznici i  NOJN
  • javna nabava kao ključna aktivnost u korištenju sredstava iz EU fondova
 • Sve više ponuditelja iz drugih zemalja EU članica i trećih zemalja
  • ključni dokumenti i eCertis
  • Kako poslovati sa trećim zemljama i koje dokumente tražiti od ponuditelja iz trećih zemalja?

 

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
PRIJAVNICA
1.690,00 kn
 
 
POPUSTI
 • 10% za pretplatnike na eVodič