Datum održavanja:
Četvrtak, 05.12.2019.  -  Petak, 06.12.2019.
Mjesto održavanja:
AKVARIJ - Kongresni centar Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 5
Rijeka
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 05. do 06. prosinca 2019. Rijeka
Moguće odabrati jedan ili oba dana treninga!
 

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME:

1. DAN

 Planiranje nabave i registar ugovora, jednostavna nabava i interni akti o javnoj nabavi

         8:30 – 9:00          

  Registracija polaznika

9:00 – 12:15

(pauza za kavu

10:30 – 10:45)

 

 

 

  Planiranje nabave

 • Izrada Plana nabave za 2020.
 • Usklađivanje plana nabave sa Proračunom /Financijskim planom
 • Veza sa planom iz prethodne godine
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave

  Registar ugovora

 • Izrada Registra ugovora na EOJN
 • Ažuriranje i tromjesečne objave objedinjenih nabava
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja

 

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:00 – 13:00

  Ručak i osvježenje

 

13:00 – 16:00

   Jednostavna nabava i interni akt o javnoj i jednostavnoj nabavi

 • Može li se nabaviti određena marka u jednostavnoj nabavi?
 • Pregovaranje u jednostavnoj nabavi
 • Ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • Prekršajne odredbe

  Provedba jednostavne nabave

 • Ogledni primjeri obrazaca za provedbu jednostavne nabave

 

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

   Nada Gunjača (Grad Rijeka)

   Karmen Meić (Grad Varaždin)

       2. dan     

  Javna nabava i EU PROJEKTI, specifičnosti dokumentacije o nabavi, ex ante i expost kontrola i financijske korekcije, odluka o odabiru i poništenju, praksa DKOM i aktivnosti naručitelja nakon donošenja

8:30 – 9:00   Registracija polaznika

9:00 – 12:15

 

Pauza za kavu tijekom predavanja

 

  Javna nabava – ključna aktivnost za uspjeh EU projekta

 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu
 • Specifičnosti Dokumentacije o nabavi za EU projekt
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave
 • Odluka o odabiru i poništenju
 • Ex post kontrola postupka javne nabave

  Terenska i administrativna provjera

 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti s primjerima iz prakse
 • Pravila o primjeni financijskih korekcija
 • Financijske korekcije: metode naplate, primjeri iz prakse

 

12:00 – 13:00   Ručak i osvježenje
13:00 – 16:00

  Provedba i izmjene ugovora

 • Provedba ugovora o javnoj nabavi radova i kako postupati s dodatnim radovima i zamjenskim stavkama
 • Izmjene i raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

  Odnos javne nabave i projekata EU kroz aktualnu praksu DKOM-a

 • Aktivnosti naručitelja nakon donošenja rješenja DKOM
Predavači:

     Branka Filipović i Vlasta Linić (Rijeka 2020)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor
 • ručak oba dana
 • Osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatno savjetovanje tijekom 12 mjeseci

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
PRIJAVNICA
1.700,00 kn
 
 
POPUSTI
 • 10% za pretplatnike na eVodič