www.edukacije-appa.hr

 

Trodnevni trening javne i jednostavne nabave u veljači - WEBINARI 24 boda

Datum održavanja: 22. do 24.veljače 2023. 

Mjesto održavanja: WEBINARI

Kotizacija: 339,00 eura / 2.554,20 kuna (tečaj 1 euro = 7,53450 kuna)

 

Usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

1. dan

Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

   Jednostavna nabava za 2023. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

      Prillagodba internog općeg akta  za jednostavnu nabavu  za uvođenje EURA

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 - 15:45    

  Postupci jednostavne nabave

 • Dokumentacija o nabavi i zapisnici za jednostavnu nabavu
  • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi

   Check lista za praćenje aktivnosti 

 • Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu
 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi

   Registar ugovora /okvirnih sporazuma / narudžbenica u EOJN - ogledni primjeri za jednostavnu nabavu

 • Jednostavna nabava - novi modul na EOJN
 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

   Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima podzakonskim propisima i najnovijoj praksi DKOM-a
 • Ogledni primjer DON
 • praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

   eESPD obrazac

 • priprema od strane naručitelja i popunjavanje od strane ponuditelja
 • praksa DKOM za ESPD obrazac
 • Ogledni primjeri

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON i ESPD obrasca, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 - 15:45

   Pregled i ocjena - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 2022.

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda i sastavljanje zapisnika
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama iz listopada 2022.

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

3. dan

Plan nabave i Registar ugovora, OS i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi- WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Planiranje nabave za 2023. godinu

 • Novi plan za 2023. godinu - uvođenje EURA
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

     Izvješće o realizaciji Plana nabave za 2022. godinu za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja 

     Registar ugovora / okvirnih sporazuma / narudžbenica

 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu -  pretpostavke za unos ažuiranih podataka
  • Pravni i tehnički okvir - uvođenje EURA
  • Objava i ažuriranje

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

      Statističko izvješće za 2022. godinu

 • zakonska obveza izvješćivanja u javnoj nabavi

     Ograničeni postupak s dinamičkim sustavom nabave - nabava za novo vrijeme

 • Provedba ograničenog postupka u DSN 
 • Stvaranje baze natejcatelja
 • Provedba na EOJN
 • Prednosti u odnosu na otvoreni postupak

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!