PLANIRANJE I REGISTAR UGOVORA NA EOJN, DOKUMENTACIJA O NABAVI, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I JEDNAKOVRIJEDNOST, ENP - NAJBOLJI OMJER KVALITETE I CIJENE
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Mjesto održavanja: Zagreb, Centar 2000, Radnička cesta 39

Datum održavanja: 30. siječnja 2020.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

  Planiranje nabave i Registar ugovora na EOJN

 • Objava i izmjene Plana nabave na EOJN
 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka
 • Središnja i zajednička nabava - prijenos ovlasti za unos ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma

Interaktivno predavanje, ogledni primjer na EOJN, pitanja i odgovori    

10:30 - 10:45

   Pauza

 

10:45 - 12:15

  Dokumentacija o nabavi

 •   Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 •   Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 •   Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi

                  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:15 - 13:00   Pauza za ručak
13:00 - 14:30

  Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost

 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?

             Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

14:30 - 14:45  Pauza
14:45 - 15:45

  Ekonomski najpovoljnija ponuda

 •  kriterij za odabir ponude - kako ga odrediti? 
 •  primjeri kriterija za kvalitetu robe, usluga i radova
 • posebne odredbe za hranu i prehrambene proizvode

           Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin)
  Ostap Graljuk (EOJN)

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!