www.edukacije-appa.hr

 

Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS - WEBINAR 8 bodova 

Datum održavanja: 23. ožujka 2023. 

Mjesto održavanja: webinar 

Kotizacija: 133,00 eura / 1002,09 kuna (tečaj 1 euro = 7,53450 kuna)

 

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:50 – 9:00

   Registracija sudionika                                

9:00 – 12.15

pauza 10.30 - 10.45

   Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima zakonskim i podzakonskim propisima 
 • Ogledni primjer DON
 • praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON

    Pregled i ocjena - aktualnosti prema novim zakonskim izmjenama 2022.

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda i sastavljanje zapisnika
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • e-žalba - obveze naručitelja prema novim zakonskim izmjenama iz listopada 2022.

 Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

   Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi 2016

 • izmjene u području pravne zaštite
 • novi rokovi
 • utjecaj uvođenja eura na ZJN 2016
 • Izuzeća od primjene ZJN 2016
 • izmjene ugovora - članak 317. ZJN 2016

   Izmjene podzakonskih propisa u području javne nabave

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!